By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Tolazzijeva štirna

Official label: Logatec - Tollazzijeva štirna
Synonyms: Čevski vodnjak, vodnjak na Čevici
Vodnjak v središču Logatca iz leta 1883, ki vsako leto 24. junija gosti etnološko glasbeno prireditev.

Description

Tollazzijeva štirna na Čevici v Logatcu stoji tik pod cerkvijo sv. Jožefa. Zgrajena je bila leta 1883 (vodovod so v Logatcu napeljali leta 1897) po naročilu vaškega trgovca Tomaža Tolazzija, ki je dal začetnici svojega imena in priimka vklesati v kamnit del vodnjaka, ki je vzidan v opečnato grajen kvader. Kamnita plošča z njegovim imenom, priimkom in letnico je tudi v notranjščini vodnjaka, v katerega stopimo skozi kovinska vrata na zadnji strani. Odprta lopa sloni na osmih okroglih opečnih stebričkih in je pokrita s stožčasto oblikovano streho, v notranjosti je vidna lesena strešna konstrukcija. Vodnjak ima vodno črpalko, speljano do podzemne vodne žile. Leta 2009 je bil obnovljen s finančno pomočjo Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda. Vsako leto na kresni večer (24. junij) gosti etnološko glasbeno prireditev Večer pri vodnjaku.

References and resources

  • Gutnik, R. 2009: Dobrodošli v Logatcu. Logatec – stičišče naravnega in kulturnega bogastva. Logatec. [COBISS-ID 243018752]

Notes

Predlagamo, da se Tolazzijeva štirna uvrsti tudi med tehnično dediščino.

The author of the record

Simona Kermavnar (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Kermavnar, S. 2010: Tolazzijeva štirna. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/246-tolazzijeva-stirna.