By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kosmačeva domačija

Official label: Slap ob Idrijci – Kosmačeva domačija
Na levem bregu Idrijce stoji skromna domačija, dom pisatelja Cirila Kosmača. S slamo krita hiša škofjeloško-cerkljanskega tipa je postavljena pravokotno na brežino, ob njej je tudi hlev.

Description

Kosmačeva domačija stoji na levem bregu reke Idrijce, v zaselku Bukovca. Od leta 2003 je preurejena v spominski muzej. Ob poti, ki vodi mimo nje, stojita drug ob drugem hlev in skromna, belo pobeljena in s slamo krita hiša. Oba sta verodostojen prikaz preprostega kmečkega stavbarstva in bivalne kulture tega dela Primorske s konca 19. in začetka 20. stoletja. Skozi nizka, prav do strehe segajoča vrata, najprej vstopimo v temno, vendar prostorno vežo, od koder vodi dvoje vrat: prva v prav tako temno in zakajeno kuhinjo z ognjiščem, druga v svetlejšo in prostornejšo izbo. Poleg izbe je majhna svetla kamra, v kateri so, ker je bila najlaže dostopna, običajno spali najstarejši ali bolni člani družine.

V kotu temne sale, kot na Slapu imenujejo vežo, se v nadstropje strmo vzpenjajo preproste lesene stopnice. Tudi največji prostor nad vežo je temen in sajast, saj hiša nima dimnika. Dim iz kuhinje in krušne peči je namreč nekdaj uhajal kar skozi vežo in odprtino kamnitega obokanega stropa na odprto prostorno podstrešje. Edina svetla prostora na podstrehi sta belo pobeljeni kamri; večja je bila za očeta in mater, manjša za otroke. V tej majhni čumnati, v katero pada svetloba skozi edino okno, in od koder je mogoče opazovati lenoben tok Idrijce, je kot otrok spal, pozneje pa študiral in sanjal svoje sanje tudi Ciril Kosmač. Bila je njegov mali svet, v katerem je iskal mir in zatočišče.

V podstrešnih prostorih hiše si je mogoče ogledati skromno, vendar zanimivo razstavo, ki govori o pisateljevem življenju, delu in času, v katerem je živel. Ob sprehodu po Kosmačevi učni poti, ki vodi od sosednje domačije v Temniku do Mosta na Soči, je ob odlomkih iz Kosmačevih del mogoče spoznati kraje, mimo katerih je hodil in so ga navdihovali pri literarnem ustvarjanju.

References and resources

  • Kofol, K. 2004: Kosmačeva domačija, dom pisatelja Cirila Kosmača. Trinkov koledar, 186–192. Slap ob Idrijci. [COBISS-ID 214569472]
  • Kosmač, C., Kofol, K. 2010: Pri Kosmaču: Literarni vodnik po Kosmačevi domačiji, dom Cirila Kosmača. Tolminski muzej. Tolmin. [COBISS-ID 251373568]

The author of the record

Karla Kofol (Tolminski muzej)

Citation suggestion

Kofol, K. 2010: Kosmačeva domačija. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/450-kosmaceva-domacija.