avatar

Administrator

Število naprednih deditek: 20 ( 20 / 0 )
Ocena uporabnika: 2000
Uporabnik nima javno objavljenih informacij.

Napredne dediteke uporabnika Administrator

 
Monika Cerinšek, Gabrijela Hladnik, Karla Počkaj  
|   04.10.2010
Pomoč
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   6420 ogledov

Ekosistemi celinskih voda

Učiteljica/učitelj ekološke koncepte predstavi na osnovi primerov iz konkretnih ekosistemov. Kjer je mogoče, učiteljica/učitelj uporablja primere organizmov in ekosistemov z območja Slovenije.
Monika Cerinšek, dr. Gregor Torkar  
|   12.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   10320 ogledov
dr. Gregor Torkar  
|   05.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   4472 ogledov

Kraški pojavi

Spoznavanje značilnosti kraškega polja, kraške jame in druge značilnosti kraškega sveta.
Monika Cerinšek, dr. Gregor Torkar  
|   12.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   5997 ogledov
Boris Horvat, Ines Jerele, Mateja Šmid Hribar  
|   01.12.2010
knjiga
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 4.0 od 5
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
1 ocena   |   6365 ogledov
Monika Cerinšek, dr Boris Horvat, dr Gregor Torkar  
|   12.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   4393 ogledov
Monika Cerinšek, Boris Horvat, Marko Rozman, Tatjana Mustar, Urška Šavc  
|   05.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   8385 ogledov

Naravnozemljepisne značilnosti Alp

Učenec ugotovi smer slemenitve Alp, našteje zunanje preoblikovalce reliefa, opiše ledenik in njegove učinke na relief, utemelji, zakaj se z višino spreminjata podnebje in rastlinstvo.
Monika Cerinšek, Boris Horvat, Gregor Torkar, Tajan Trobec  
|   12.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   6550 ogledov

Križanka

Spoznavajo vlogo nekaterih znanih Slovencev pri ohranjanju samobitnosti slovenskega jezika (Prešeren). Zaznajo razlike med verzi različnih dolžin in posebnosti likovne podobe svobodnega verza.
Monika Cerinšek, dr Boris Horvat, dr Gregor Torkar, Tatjana Mustar  
|   12.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   2235 ogledov

Različni slogi v sakralni arhitekturi na Slovenskem

Poznavanje kronologije razvoja sakralne arhitekture od nastanka do danes s temeljnimi značilnostmi. Poznavanje oblik sakralne arhitekture.
Monika Cerinšek, dr. Gregor Torkar, dr. Boris Horvat, Ana Drole Torkar  
|   06.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   6077 ogledov
Monika Cerinšek, Gregor Torkar, Nevenka Janež, Karla Kofol  
|   13.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   2717 ogledov
Monika Cerinšek, Gregor Torkar, Luka Škrlep, Mateja Golež, Sabina Drnovšek  
|   13.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   1993 ogledov
Janja Brglez, Nataša Koprivnik  
|   13.10.2010
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   2535 ogledov
Danica Šmid, dr. Aleš Smrekar, dr. Bojan Erhartič, dr. Tatjana Resnik Planinc, Jernej Tiran, mag. Mateja Šmid Hribar  
|   26.02.2013
mlin, žaga, iška
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   1387 ogledov

Trojnost reke Iške

V gradivu spremljamo reko Iško od njenega izvira do izliva v Ljubljanico. Težavnost: od 15 let Predvideni čas: 10 – 20 minut
dr. Aleš Smrekar, dr. Bojan Erhartič, Jernej Tiran, mag. Mateja Šmid Hribar  
|   23.04.2013
iška, reka
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   1135 ogledov

Iška - od izvira do pipe

Na tokratni avanturi te bo Okljukec vodil po reki Iški od izvira do vodarne Brest, kjer je črpališče pitne vode.
Danica Šmid, dr. Aleš Smrekar, dr. Bojan Erhartič, dr. Tatjana Resnik Planinc, Jernej Tiran, mag. Mateja Šmid Hribar  
|   26.03.2013
iška, reka
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   929 ogledov
Monika Cerinšek, dr. Gregor Torkar, Tatjana Mustar, dr. Boris Horvat  
|   11.11.2014
Napredna dediteka
 • Povprečna ocena: 0.0 od 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
0 ocen   |   1023 ogledov

Administrator sodeluje na naprednih deditekah

Administrator ne sodeluje na naprednih deditekah drugih uporabnikov.

Zadnje akcije na naprednih deditekah