By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Velika jama na Prevali

Official label: Velika jama na Prevali
Synonyms: Mušja jama, Fligenhohle, Fliegengrotte, Grotta delle Mosche
Vodoravna jama z vhodnim breznom so odpira na Prevali v zaledju Škocjanskih jam.

Description

Jugozahodno od vasi Matavun – v zaledju Škocjanskih jam – se pod vrhom Preval nahaja Velika jama na Prevali. Gre za 200 m dolgo in 90 m globoko vodoravno jamo z vhodnim breznom, v katerega vodijo trije sorazmerno majhni vhodi pregrajeni s podornimi skalami. Pod podornimi bloki, ki ločijo vhode, se 47 m globoko vhodno brezno zvonasto razširi do premera okoli 20 m. Na dnu brezna je vhodna dvorana, v kateri je velik stožec podornega grušča. Vhodna dvorana preseka okoli 200 m dolg bolj ali manj vodoraven rov velikih dimenzij, ki se v smeri proti jugozahodu kmalu konča. Precej daljši je zahodni krak, ki se konča s 15 m globokim, lepo zasiganim breznom. Vodoravni del jame je lepo zakapan in genetsko najverjetneje sodi k sistemu Tihe jame (Škocjanske jame). Zvezo je v geološki zgodovini prekinila udorna dolina Globočak. Zaradi vhodnega brezna je dostopna samo jamarjem.

Prva raziskovalca sta bila leta 1881 F. Müller in J.Marinitsch. Podroben načrt jame je izdelal avstro-ogrski arheolog Josef Szombathy, ki je v jami leta 1910 in 1911 opravljal izkopavanja.

V podornem stožcu so arheologi (prvi je leta 1909 v jami izkopaval italijanski jamar Pietro Savini) našli ogleno plast z ožganimi živalskimi kostmi in več bronastih in železnih predmetov. Bogata količina daritvenih predmetov iz obrednega središča Mušja jama kaže na izjemen odmev, ki so ga Škocjanske jame kot sveto mesto imele med evropskimi in sredozemskimi kulturami v pozni bronasti dobi, t. j. okoli leta 1000 pr. Kr. (Frelih xy).

Obisk v Veliki jami na Prevali je nadzorovan z zaklenjenimi vrati.

References and resources

  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja. Elaborat. Ljubljana.

The author of the record

Borut Peric (Park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Velika jama na Prevali. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/145-velika-jama-na-prevali.