By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Vaški kal v Matavunu

Official label: Matavun – kal
Vaški kal v Matavunu.

Description

V osrednjem delu Matavuna znotraj Regijskega parka Škocjanske jame se nahaja umetna kal z betoniranim dnom. Vaška kal opravljala funkcijo vodnega zbiralnika, v katerega se steka deževnica. Sprva so vodo v kaleh uporabljali kot vir pitne vode, kasneje pa je postala pomembna za napajanje živine. Če je voda v zimskem času zmrznila, so led iz kali spravili v Ledenico – podzemni prostor prirejen za shranjevanje ledu. To je omogočalo trgovino z ledom, s katero so krašovci oskrbovali tržaške mesnice, ribarnice in gostilne.

Poleg gospodarne rabe deževnice kal predstavlja tudi pomemben vodni biotop - vodni življenjski prostor za nekatere redke živalske in rastlinske vrste. V njem najdemo rastišče za vodne in močvirske rastline. Med najbolj tipične predstavnike rastlinskih vrst sodijo: vrste rogozov (Typha spp.) in plavajoče vodolečevke (Lemnaceae) in sorodnice riža trave sladike (Glyceria spp.). Med vodnimi in obvodnimi živalskimi vrstami pa so pogoste: navadna krastača (Bufo bufo), pupek (Triturus sp.) in kačji pastirji, npr. modri ploščec (Libellula depresa). Nekatere vrste - npr. vodni pajki in vodni hrošči - prebijejo večji del življenja v vodi, druge živali - npr. belouška (Natrix natrix) – pa v njej dobijo hrano.

References and resources

  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja Regijskega parka. Elaborat. Ljubljana.
  • Zorman, T. Mihevc, A. Knez, M. Kranjc, A. 2003: Vodnik po učni poti Škocjan. Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan. [COBISS-ID 124115200]

The author of the record

Borut Peric (Park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Vaški kal v Matavunu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/147-vaski-kal-v-matavunu.