By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Vila Rafut

Official label: Nova Gorica – Rafutski park z vilo
Synonyms: Laščakova vila, Vila Moresca
Author: Anton Laščak
Vila z razglednim stolpom v neoislamskem slogu sredi botaničnega parka.

Description

Vila Rafut stoji na pobočju Kostanjevice, vzpetine med Rožno Dolino in Novo Gorico. Tik ob Konstavnjeviški cesti stoji vstopni objekt. Od vstopnega objekta do vile je skozi botanični vrt speljana zavita pot.

Arhitekt vile in parka je Anton Laščak (1856-1946) iz Gorice, ki je veliko delal v Aleksandriji in Kairu, kjer je prišel v stik z orientalsko arhitekturo in verjetno dobil navdih za vilo Rafut.

Zgradbi sta posebni zaradi arhitekturnih značilnosti in njune zanimive zgodovine, z gradbeniškega vidika pa izrazitih tehnoloških posebnosti v primerjavi z ostalim slovenskim gradbenim fondom iz tega obdobja ni. Zaradi visokega standarda objektov so dimenzije oz. razpetine v notranjih prostorih večje kot običajno.

Vila in vhodni objekt sta zidani zgradbi iz opečnatih zidakov normalnega formata s klasično zidarsko zvezo, le vilin vhodni portal je zgrajen iz betonskih zidakov. Zidovje je nearmirano (navadno) z vodoravnimi potresnimi zidnimi vezmi. V objektih lahko zasledimo kar tri tehnologije stropnih konstrukcij – armiranobetonske stropne plošče, lesene stropove in sovprežne stropove, ki so sestavljeni iz betonske plošče na valjanih jeklenih nosilcih.

Razgledni stolp, ki je del vile, je v celoti zidan, etažni podesti pa so iz betonskih plošč. Višina stolpa je več kot 26 m, kar je glede na tehnologijo nosilne konstrukcije in seizmičnost področja veliko. Streha stolpa je armiranobetonska kupola z zunanjim premerom približno tri metre.

Glede na burno zgodovino objektov in dejstva, da sta preživela potrese v Furlaniji in Posočju, ki so se zgodili v letih 1976, 1988 in 2004, je stanje objektov slabo, njuna potresna ranljivost pa velika, zato je v projektu prenove predvideno temeljito ojačanje nosilne konstrukcije.

References and resources

Notes

Opisana je le vila. Botanični vrt, v katerem je vila, je tudi del dediščine.

The author of the record

Matija Gams (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Miha Tomaževič (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Gams, M.; Tomaževič, M. 2010: Vila Rafut. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/286-vila-rafut.