By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Mala jama na Prevali

Synonyms: Jama na Prevali 1, Mezinceva jama, Skeletna jama, Knochenhohle, Grotta degli Scheletri presso S. Canziano, Grotta delle Ossa
Mala jama na Prevali je brezno s poševnim rovom na zahodnih pobočjih dola Sokolak v bližini Škocjanskih jam.

Description

Pod potjo Dane–Matavun zahodno od Sokolaka je vrtača z zanimivim špranjastim vhodom. Za vhodom je 21 m globoko brezno, na dnu katerega je podorni grušč. Sledi 39 m dolg poševen rov večjih dimenzij, ki je bogat z jamskim okrasjem in se v globini 57 m slepo konča.

Mala jama na Prevali se imenuje tudi Skeletna jama, ki je dobila ime po arheoloških najdbah – živalskih in človeških kosteh (11 skeletnih ostankov s pridatki iz končnega halštatskega obdobja) . Raziskave kažejo, da naj bi šlo za grobove pokojnikov, ob katerih ležijo različni predmeti. Med najdbami je najbolj znana bronasta situla s paleovenetskim napisom. V jami sta leta 1911 prva izkopavala J. Szombathy in P. Savini.

Mala jama na Prevali je zaprta za javnost.

References and resources

  • Frelih, M. 2001: Škocjanske jame na stičišču starodavnih evropskih in sredozemskih kultur. Annales. Series historia et sociologia 11-2=26, 413–430.. Ljubljana.
  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja Regijskega parka. elaborat. Ljubljana.

The author of the record

Borut Peric (Regijski park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Mala jama na Prevali. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/375-mala-jama-na-prevali.