By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Ljudska šola v Idriji

Official label: Idrija - Šola na Prelovčevi ulici
Ljudska šola, zgrajena leta 1876, velja za eno najlepših šolskih zgradb v Sloveniji. Zgrajena je bila s sredstvi, ki so jih prispevali idrijski rudarji. Zdaj v šoli delujejo Kovinarska šola Idrija in različne kulturne ustanove.

Description

Ljudska šola na Prelovčevi ulici 2, zahodno od občinske stavbe, je značilna avstroogrska šolska zgradba s prepoznavno južno fasado in poudarjenim vhodom. Zgrajena je bila leta 1876 in v Sloveniji še vedno velja za eno največjih in najlepših šolskih zgradb, ki je lahko mestu v ponos. V celoti je bila financirana s sredstvi, ki so jih prispevali rudarji. Šolstvo ima na območju Idrije zelo dolgo tradicijo, ki sega že v 16. stoletje. Pri tem so imeli veliko vlogo idrijski rudarji, ki so od nekdaj kazali veliko zanimanje za šolanje in šole tudi materialno podpirali. Med drugo svetovno vojno je bila Ljudska šola poškodovana, vendar so jo pozneje obnovili. Danes v njej delujejo Kovinarska šola Idrija in različne kulturne ustanove, kot so Čipkarska šola Idrija z muzejem in Mednarodnim centrom idrijske čipke, Klub idrijskih študentov in idrijska enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

References and resources

Notes

Opis je nastal v sklopu EU projekta Cherplan: Enhancement of Cultural Heritage Through Environmental Planning & Management http://www.cherplan.eu/

The author of the record

Maruša Goluža (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Goluža, M. 2013: Ljudska šola v Idriji. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/474-ljudska-sola-v-idriji.