By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Strojnica jaška Inzaghi

Official label: Idrija – Strojnica jaška Inzaghi
V strojnici jaška Inzaghi je bil parni stroj, ki je poganjal naprave za izvoz rude v jašku. Zdaj so naprave obnovljene, v prostorih strojnice pa so prostori Turistično informacijskega centra Indrija.

Description

V prostorih strojnice je bil nameščen pogonski stroj naprave za izvoz rude v jašku Inzaghi. Strojnica in kotlovnica sta bili zgrajeni leta 1890. Leto pozneje so namestili napravo za izvoz rude na površje ter transport rudarjev in opreme. Do leta 1952 jo je poganjal parni stroj Danek Breitfeld, Danek&Co. Prag z močjo 50 konjskih sil. Naprava za izvoz rude je imela košari, vsako z nosilnostjo 4 tone. Leta 1952 so parni stroj nadomestili z elektromotorjem. Jašek je poimenovan po grofu Franzu Johannu von Inzaghiju, rudniškem upravitelju med letoma 1764 in 1791.

Leta 2005 so ostanke zapuščene naprave za izvoz rude ter motorje v strojnici očistili in obnovili, prostor pa je občina preuredila v Turistično informacijski center. Gre za zgleden primer sožitja varstva tehniške dediščine s komercialno-informativno dejavnostjo v turizmu.

S tem je zagotovljeno varovanje prostora, konservatorski posegi pa v tem času niso potrebni.

References and resources

Notes

Opis je nastal v sklopu EU projekta Cherplan: Enhancement of Cultural Heritage Through Environmental Planning & Management http://www.cherplan.eu/

The author of the record

Matjaž Geršič (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Geršič, M. 2013: Strojnica jaška Inzaghi. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/476-strojnica-jaska-inzaghi.