By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Čermak Špirekova peč v Idriji

Official label: Idrija - Čermak Špirekova peč
Čermak Špirekova peč je tip peči, namenjene žganju drobnih frakcij živosrebrne rude.

Description

Čermak Špirekova peč je bila namenjena žganju živosrebrne rude in je ob koncu 19. stoletja povzročila največji napredek v razvoju žgalništva tako v Idriji kot v svetovnem merilu. Med letoma 1873 in 1886 sta jo razvila češka inženirja in inovatorja, rudarski svetnik Jožef Čermak in žgalniški mojster Vincenc Špirek. Čermak je bil upravnik idrijske žgalnice, pozneje pa tudi direktor rudnika. Konstrukcija peči je izvirna idrijska izpopolnitev jaškastih peči ob koncu 19. stoletja. Prve tovrstne, presipalne peči, so začeli postavljati leta 1886. Primerne so bile za žganje fino zdrobljene rude, saj velikost zrn ni smela presegati 30 mm. Dnevna zmogljivost žganja rude Čermak Špirekove peči je bila 110 ton.

Češka inženirja sta s pečmi postala znana po celem svetu, z njima pa tudi Idrija. Tovrstne peči so zgradili v vseh večjih rudnikih živega srebra po svetu, med drugim v španskem Almadénu.

V Idriji so zgradili pet tovrstnih peči. Zadnja, ki so jo obnovili leta 1953, je delovala do leta 1974. Po letu 1961 so Čermak Špirekove peči nadomestili s sodobnejšimi rotacijskimi pečmi.

V Idriji je ohranjen le en primerek Čermak Špirekove peči, ki je po mnenju poznavalcev edina ohranjena tovrstna peč na svetu, zato ima za Idrijo in njeno zgodovino izreden pomen. Leta 1986 je bila peč razglašena za spomenik lokalnega pomena. Peč so razstavili, njeni sestavni deli pa so deponirani pod rotacijsko pečjo. Treba bi bilo pripraviti konservatorski program za njeno dolgoročno ohranitev in primerno predstavitev javnosti.

References and resources

Notes

Opis je nastal v sklopu EU projekta Cherplan: Enhancement of Cultural Heritage Through Environmental Planning & Management http://www.cherplan.eu/

The author of the record

Matjaž Geršič (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Geršič, M. 2013: Čermak Špirekova peč v Idriji. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/478-cermak-spirekova-pec-v-idriji.