By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Okroglica

90 m globoko brezno se v obliki podornega stožca odpira pri vasi Škocjan na levem bregu Reke in vodi v Mahorčičevo jamo.

Description

Na južnem robu vasi Škocjan se ob cesti, ki pripelje iz Matavuna, odpira okrogel vhod v brezno Okroglica. 76 m globoko brezno s premerom 40 m se konča s podornim stožcem nad levim bregom Reke v Mahorčičevi jami. S podornega stožca se prevesita v samo podzemsko sotesko Reke dva prehoda. Brezno je ograjeno s slikovito kamnito ograjo iz začetka stoletja.

Brezno je verjetno nastalo kot posledica pospešenega krušenja, raztapljanja in podiranja kamnine ob prelomu. Zaradi posebnih mikroklimatskih razmer (dviganja vlažnega zraka iznad reke) in težko dostopnih stenah brezna najdemo nekatere zanimive živalske in rastlinske vrste. Med njimi velja omeniti ptička skalnega plezalčka (Tichodroma muraria), kateremu okolje nudi zavetje pred ostro zimo v alpskem svetu. Zgornji del brezna prekrivajo številne praproti, npr. jelenov jezik (Phyllitis scolopendrium) in srednja sladka koreninica (Polypodium interjectum).

References and resources

  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja Regijskega parka Škocjanske jame. Elaborat. Ljubljana.
  • Zorman, T., Mihevc, A., Knez, M., Kranjc, A. 2003: Vodnik po učni poti Škocjan. Škocjan. [COBISS-ID 124115200]

The author of the record

Borut Peric (Park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Okroglica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/144-okroglica.