By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Nahajališče "jezerske krede" ob Bohinjskem jezeru

Official label: Bohinj – nahajališče jezerske krede
“Jezerska kreda” običajno poimenujemo svetle laminirane karbonatne sedimente, ki se usedajo v alpskih jezerih v času toplejših obdobij.

Description

Izdanek "jezerske krede" leži ob Bohinjskem jezeru za hostlom Pod Voglom, približno 7 km zahodno od Bohinjske Bistrice na nadmorski višini okoli 540 m.

Z imenom “jezerska kreda” običajno označujejo svetle laminirane karbonatne sedimente, ki nastajajo v toplejših obdobjih v alpskih jezerih. Ime “kreda” se je uveljavilo zaradi visoke vsebnosti kalcita, poroznosti in svetle barve. Poimenovanje je v navednicah, ker ime ni povsem ustrezno, saj je kreda definirana kot morski pelagični sediment biogenega nastanka, v “jezerski kredi” pa je kemičnega, zato ne opravičuje uporabe tega imena. "Jezerska kreda" je klastični sediment z visoko vsebnostjo karbonata, ki po granulaciji ustreza meljasti glini.

Poleg nahajališča v Bohinju najdemo "jezersko kredo" tudi v Srpenici, na skrajnem jugozahodnem delu Julijskih Alp. V Zgornjem Posočju je bilo v pleistocenu (spodnji kvartar) in na prehodu pleistocena v holocen (zgornji kvartar) jezero, v katerem se je odložilo skoraj 200 m jezerskih sedimentov. Danes so ti sedimenti vidni v 35 metrskem profilu nekdanjega kopa v Brezovem pri Srpenici.

Holocenska "jezerska kreda" je ohranjena tudi na območju Ljubljanskega barja. Odložila se je v zadnjem jezeru, ki je današnje barje nekoč zalivalo. V vsakdanjem pogovornem jeziku je poznana pod imenom polžarica, ker so v njej pogosti ostanki polžjih hišic.

Laminirani jezerski sedimenti so dobri pokazatelji paleookolij.

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Nahajališče "jezerske krede" ob Bohinjskem jezeru. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/160-nahajalisce-jezerske-krede-ob-bohinjskem-jezeru.

Comments

Ba4347d2abc6ddab9c6a0cc94e095cc7?s=32&r=pg&d=mm
25. May 2016, 09:32

aljaz.kobal@gmail.com

Comment