By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Jurjev dol

Official label: Jurjev dol
Vrtača z uravnanim dnom leži severno od Velike doline Škocjanskih jam.

Description

Jurjev dol je velika plitva vrtača z uravnanim dnom med Malo dolino Škocjanskih jam in dolom Lisičino. Njena daljša os v smeri od severa proti jugu meri 130 metrov, krajša v smeri od vzhoda proti zahodu pa 100 metrov. Vrtača je obzidana s suhim zidom, ki je nastal ob trebljenju kamenja na obodu vrtače, ko so jo pri prilagajanju za kmetijsko rabo uredili v obdelovalno zemljišče. Prst z drevjem poraslega oboda so postrgali in nasuli čez otrebljeno kamenje, nametano na dno vrtače, tako da je nastala ravna, za oranje primerna parcela. Nekdanja njivska raba je še prepoznavna, čeprav je v sodobnosti že dalj časa spremenjena v travniško. Takšne vrtače so Kraševci od nekdaj imenovali "delane" vrtače.

References and resources

  • Gams, I. 2003: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana. [COBISS-ID 124733440]
  • Peric, B., 1999: Morfološke in metrične značilnosti udornic na območju Škocjanskega regijskega parka. Diplomska naloga. Ljubljana. [COBISS-ID 9011042]
  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici. Elaborat. Ljubljana.

The author of the record

Borut Peric (Park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Drago Kladnik (Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M.; Kladnik, D. 2010: Jurjev dol. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/193-jurjev-dol.