By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Topografski zemljevid Vremskega Britofa

Official label: Cave Auremiane
Topografski zemljevid Vremskega Britofa v merilu 1:25 000

Description

Zemljevid Cave Auremiane je del obširnega topografskega zemljevida Primorske in Istre v merilu 1:25 000. Prikazuje Vremski Britof z okolico. Italijanski topografski zemljevid Primorske in Istre je sestavljen iz 122 listov, ki so začeli izhajati leta 1937. Ponatis Geografskega Instituta Jugoslovenske Narodne Armije je iz leta 1950. Na levi strani zemljevida so dodani topografski znaki ter pregledni list. Na desni strani so pojasnila skrajšanih italijanskih besed ter izgovorjava nekaterih italijanskih črk. Dodana je tudi razlaga uporabe koordinatomera ter kratko opozorilo.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Topografski zemljevid Vremskega Britofa. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/217-topografski-zemljevid-vremskega-britofa.