By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Savica

Official label: Savica – vodotok
Savica je glavni pritok Bohinjskega jezera.

Description

Savica je krajši vodotok, ki se izliva v Bohinjsko jezero. Rečica predstavlja povirni del Save Bohinjke, katere glavni izvir je slap Savica na skrajnem severozahodnem koncu Bohinjske kotline. Savica ima zelo velik strmec, saj v pičlih 4 km toka premaga skoraj 300-metrsko višinsko razliko. Prodnike, ki jih prenaša s seboj, odlaga na obrežju Bohinjskega jezera ter z njimi počasi zasipava jezersko dno.

V bližini Ukanca njen pretok že od leta 1954 beleži vodomerna postaja. Povprečni pretok znaša tam približno 5 m3/s in je največji maja (skoraj 13 m3/s), ko se intenzivno topi sneg v visokogorju, najmanjši pa februarja (manj kot 1 m3/s), ko se velik delež padavin kopiči v obliki snega. Temperatura vode v rečici se zaradi močnega kraškega izvira v povprečju preko leta le malo spreminja, saj je letna amplituda le 2 °C. Najnižja je januarja (4,4 °C), najvišja pa julija (6,5 °C). Zanimivo je tudi dejstvo, da Savica kot edini stalni površinski pritok Bohinjskega jezera prispeva le dobro polovico voda, s katerimi se jezero napaja. Ostalo vodo večino prispevajo podvodni kraški izviri ob severni obali jezera.

References and resources

  • Bat, M. 2007: Hidrološke raziskave ARSO na območju Bohinja. Dela 28, 165–181. Ljubljana. [COBISS-ID 36133474]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Savica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/354-savica.