By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Mahorčičeva jama

Synonyms: Mahorčič Höhle, Grotta Michelangelo
Mahorčučeva jama pod vasjo Škocjan je ponorna jama reke Reke.

Description

Sledeč površinskemu toku Reke, ki se konča s ponorom pod 164 m visoko steno v vzhodnem delu vasi Škocjan, vstopimo v podzemni svet Škocjanskih jam, nekoč imenovan Male jame. Sestavlja ga Mahorčičeva jama, iz katere Reka brez izrazitega prehoda priteče v Mariničevo jamo. V Mahorčičevo dvorano se s površja odpirajo trije vhodi. Največjega sestavlja ogromen portal ponora Reke. Drugi vhod je poševno brezno, imenovano Delezova luknja, ki je nastalo kot udor jamskega stropa jugovzhodno od cerkvice svetega Kancijana v Škocjanu. Tretji, navpični vhod je 76 m globoko brezno Okroglica. Dvorana ima dva dela, vodnega in suhega. Zgornji, suhi del je prekrit s podornim gruščem in skalovjem. Leži od 10 do 30 m nad spodnjim delom, ki je zalit z jezerom Reke. V korozijskih izjedah in v podornih luknjah gnezdijo skalni golobi (Columba livia).

Jama je dobila ime po nakelskem županu Jožetu Mahorčiču. Prvotno se je turistična pot skozi Škocjanske jame začela prav v Mahorčičevi jami, tako da so obiskovalci spoznavali jamo sledeč toku Reke. Zaradi prenehanja vodenja turistov po tem delu jamskega kompleksa je bila pot opuščena in je zdaj komajda prehodna.

References and resources

  • Debevc, A., Klemen, Z., Kranjc, A., Mihevc, A., Peric, B., Slapnik, R., Turk, P., Zorman, T. 2002: Park Škocjanske jame. Škocjan. [COBISS-ID 120542720]
  • Simić, M. 2000: Evidenca naravnih vrednot v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici - Strokovne osnove za Program varstva in razvoja. Elaborat. Ljubljana.

The author of the record

Borut Peric (Regijski park Škocjanske jame), Matjaž Hribar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Peric, B.; Hribar, M. 2010: Mahorčičeva jama. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/368-mahorciceva-jama.