By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Partizanska tiskarna Slovenija

Official label: Vojsko pri Idriji - Partizanska tiskarna Slovenija
Partizanska tiskarna Slovenija ohranja spomin na čas med drugo svetovno vojno, ko je odporniško gibanje v njej tiskalo edini dnevni časopis v okupirani Evropi.

Description

Partizanska tiskarna Slovenija nedaleč od Vojskega spada med najbolje ohranjene avtentične zgodovinske spomenike iz časa druge svetovne vojne. Bila je največja in tehnično najbolje opremljena partizanska tiskarna na Primorskem. Za tiskarno so po nasvetu domačina Petra Kogeja iz vasi Ogalce blizu Vojskega izbrali skrivno mesto ob močnem izviru, ki ga imenujejo V studencih. Poleti 1944 so les za barake skrivaj izdelali in sestavili na žagi v Gačniku, nato pa oštevilčene tramove in deske v nočeh prevažali in spravljali na izbrano lokacijo. Zgradili so strojnico, kuhinjo in jedilnico, stavnico, knjigoveznico in električno centralo. Slednja je bila potrebna za pogon tiskarskega stroja z elektromotorjem. Sodelavci partizanskih tiskarjev so v Milanu za milijon lir kupili velik in sodoben električni brzotiskalni stroj. Razstavljenega so s kamionom prepeljali do Gorice. Od tam so dele tiskarskega stroja skrite med različnimi tovori z vprežno živino odpeljali na Vojsko, potem pa po delih prenesli v strojnico tiskarne, kjer so ga ponovno sestavili. Tiskarna, ki so ji dali ime Slovenija, je začela obratovati 17. 9. 1944. Naslednje jutro so preko kurirske relejne postaje na Humu že odposlali prvih 4000 izvodov Partizanskega dnevnika. Partizanski dnevnik z dnevno naklado od 4000 do 7000 izvodov je bil edini dnevni časopis v okupirani Evropi, ki ga je tiskalo odporniško gibanje. V tiskarni, ki je sovražnik nikoli ni odkril, je delalo od 40 do 50 ljudi, delovala pa je do 1. maja 1945. Skupno so natiskali 228 številk desetih različnih časopisov na 825 straneh v celotni nakladi nad milijon izvodov.

References and resources

  • Kavčič, J. 2002: Partizanska tiskarna Slovenija. Idrijski svet vabi na obisk. Turistični vodnik po Idrijski občini. Idrija. [COBISS-ID 120745984]

The author of the record

Primož Pipan (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Pipan, P. 2012: Partizanska tiskarna Slovenija. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/463-partizanska-tiskarna-slovenija.