By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Vila Vipolže

Official label: Vipolže – Vila Vipolže
Synonyms: Vila Thurn, Grad Vipolže
Vila Vipolže je poznorenesančna vila furlanskega tipa z beneškim baročnim okrasom.

Description

Vila stoji v vasi Vipolže na Primorskem in predstavlja edini pomembni primerek severnoitalijanske vile svojega časa na Slovenskem. Pravokotna dvonadstropna stavba je obdana z nižjima vogalnima stolpoma. Pod stavbo poteka dolg banjasto obokan prostor, ki je služil kot vinska klet. V nadstropjih je prostor členjen v en sam dolg niz sob, simetrično razporejenih glede na osrednjo dvorano. Hodnik poteka vzdolž celotne stavbe, na vsakem koncu hodnika pa se nahaja stopnišče. Zunanjščina je stroga in zaprta, po gladki steni so razporejena okna in vrata z okvirji klasičnih oblik. Osrednja os je poudarjena s kratkim stopniščem in pravokotnim portalom ter s trojnimi vrati z balkonom v prvem nadstropju. Graščina je bila kot lovski dvorec in konjušnica Goriških grofov prvič omenjena leta 1170, zanjo so skrbeli gospodje Wipelsach, po katerih sta grad in vas dobila ime. V beneško-gradiščanskih vojnah, leta 1510, je bil stari grad, tedaj že v posesti družine della Torre (Thurn), zelo poškodovan, zato so se odločili za gradnjo novega. Kdaj natančno so ga prezidali v utrjeno podeželsko vilo, ni mogoče ugotoviti, tudi arhitekt ostaja neznan, gotovo pa je bil dobro seznanjen s sočasno italijansko arhitekturo. Konec 17. stoletja, še pred požarom ali tik po njem, so stavbo temeljito prezidali, obdali so jo z vogalnimi stolpi in okrasili z beneškimi elementi, z značilno beneškim konzolnim vencem in dimniki v obliki obeliskov s kroglo na vrhu. Med prvo svetovno vojno je vila služila kot vojaška bolnišnica, po požaru 1948 so jo za silo obnovili in uporabljali kot gospodarsko poslopje. Nato je dolga leta prazna propadala, zdaj pa jo obnavljajo.

References and resources

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Vila Vipolže. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/65-vila-vipolze.