By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Rimskodobno grobišče pri Šipku

Official label: Šipek - Arheološko najdišče
Synonyms: Jankovičeva njiva
Med Lahinjo in vasjo Šipek se razprostira rimskodobno grobišče.

Description

Grobišče na Jankovičevi njivi leži na terasi med vasjo Šipek in Lahinjo. Rimske grobove omenja že starinokop Jernej Pečnik. Prav tako vedo o raznih najdbah povedati tudi domačini, ki so pri obdelovanju polj velikokrat zadeli na lonce, bronaste obročke in zapestnice. Grobovi so ležali približno 50 cm globoko, najdbe pa so žal zavrgli.

References and resources

  • Dular, J. 1985: Topografsko področje XI (Bela krajina). Arheološka topografija Slovenije, 68-69. Ljubljana. [COBISS-ID 20252929]

The author of the record

Primož Pavlin (Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Pavlin, P. 2010: Rimskodobno grobišče pri Šipku. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/155-rimskodobno-grobisce-pri-sipku.

Comment