S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Nahajališče "jezerske krede" ob Bohinjskem jezeru

Uradna oznaka: Bohinj – nahajališče jezerske krede
“Jezerska kreda” običajno poimenujemo svetle laminirane karbonatne sedimente, ki se usedajo v alpskih jezerih v času toplejših obdobij.

Opis

Izdanek "jezerske krede" leži ob Bohinjskem jezeru za hostlom Pod Voglom, približno 7 km zahodno od Bohinjske Bistrice na nadmorski višini okoli 540 m.

Z imenom “jezerska kreda” običajno označujejo svetle laminirane karbonatne sedimente, ki nastajajo v toplejših obdobjih v alpskih jezerih. Ime “kreda” se je uveljavilo zaradi visoke vsebnosti kalcita, poroznosti in svetle barve. Poimenovanje je v navednicah, ker ime ni povsem ustrezno, saj je kreda definirana kot morski pelagični sediment biogenega nastanka, v “jezerski kredi” pa je kemičnega, zato ne opravičuje uporabe tega imena. "Jezerska kreda" je klastični sediment z visoko vsebnostjo karbonata, ki po granulaciji ustreza meljasti glini.

Poleg nahajališča v Bohinju najdemo "jezersko kredo" tudi v Srpenici, na skrajnem jugozahodnem delu Julijskih Alp. V Zgornjem Posočju je bilo v pleistocenu (spodnji kvartar) in na prehodu pleistocena v holocen (zgornji kvartar) jezero, v katerem se je odložilo skoraj 200 m jezerskih sedimentov. Danes so ti sedimenti vidni v 35 metrskem profilu nekdanjega kopa v Brezovem pri Srpenici.

Holocenska "jezerska kreda" je ohranjena tudi na območju Ljubljanskega barja. Odložila se je v zadnjem jezeru, ki je današnje barje nekoč zalivalo. V vsakdanjem pogovornem jeziku je poznana pod imenom polžarica, ker so v njej pogosti ostanki polžjih hišic.

Laminirani jezerski sedimenti so dobri pokazatelji paleookolij.

Avtor zapisa

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Predlog citata

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Nahajališče "jezerske krede" ob Bohinjskem jezeru. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/160-nahajalisce-jezerske-krede-ob-bohinjskem-jezeru.