S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Mareke na Barju

Uradna oznaka: Mareke na Barju – barjanska okna
Sinonimi: Retje
Mareke na Barju je območje več izvirov v krožnih kotanjah, ki jih prištevamo med tako imenovana barjanska okna ali retja.

Opis

Na južnem obrobju Ljubljanskega barja se ob robovih vršajev pojavljajo tako imenovana barjanska okna ali retja. To so izviri v obliki krožnih kotanj, pogosto podobni večjim lužam, med katere uvrščamo tudi območje izvirov Mareke na Barju. Južni izviri se imenujejo Retje in imajo srednji letni pretok med 25 in 30 l/s. Najdemo jih na vršaju Iške severno od vasi Iška Loka. Izviri Mareke na Barju skupaj z izviri Iška Loka napaja potok Loščica. Okna Mareke na Barju ležijo vzhodno od podobnih izvirov Strahomerskega okna in oken, imenovanih Jevšnik.

Po seznamu naravnih vrednot Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave so izviri Mareke na Barju označeni kot kraški izvir, vendar se nekateri hidrogeologi (Brenčič 2003) s takšno opredelitvijo barjanskih oken ne strinjajo.

V 19. stoletju so bila barjanska okna številčnejša, bilo pa je tudi nekaj večjih, podobnih malim jezercem. Zaradi osuševanja Barja, črpališč pitne vode v Borovniškem in Iškem vršaju, pa tudi zaradi nekaterih sušnejših let, so številna izginila, saj so našteti vzroki povzročili znižanje gladine podzemne vode. Tako Brenčič (2008) piše, da danes pravih, nekaj metrov širokih barjanskih oken ni več, pač pa opazimo le manjša, predvsem na obrobju Iškega vršaja. Melik (1946) piše o številnih oknih vzdolž Iškega vršaja in na območju med Igom in Grmezom. Geister (1995) poroča, da so okna razvrščena v polkrogu ob zunanjem robu Iškega vršaja, od bližine Podkraja severozahodno do Tomišlja ter pod vasmi Brest, Matena, Iška Loka in Studenec. Brenčič (2008) navaja, da se izviri raztezajo vzdolž vršaja od Virja pri Podpeči v smeri proti vzhodu, do Strahomerskega kanala ter Jelševnika, ter do izvirov Retje 1 in Retje 2 pri Iški Loki, najbolj vzhoden pa je izvir severno od Iga, ob Ižanski cesti. Po Brenčiču (1993) poznamo dva temeljna tipa oken. Prvi tip so plitva, lečam (lužam) podobna okna, h drugemu tipu pa prištevamo okna z v globino segajočimi kanali. Kanali imajo premer od 0,4 do 1,5 m in zvečine vpadajo proti jugu. Brenčič (1993) tudi piše, da se okna pojavljajo v rojih v manjših depresijah, in ležijo v meljasto-glinastih sedimentih. Nastanek oken je po Brenčiču (1993) povezan z dvema plastema proda v podlagi, ki sta ločena vodonosnika. Prvi tip oken naj bi nastal ob meji izklinjanja zgornje vodonosne plasti, ki je blizu površja. Pri teh oknih ni opaziti nobenih kanalov in so praviloma zelo plitva. Najdemo jih pri Iški Loki, kjer izvira Loščica (Mareke na Barju, Izviri Iška Loka). Pri drugem tipu oken naj bi voda izvirala iz spodnjega vodonosnika. Njihov odtočni količnik naj bi bil glede na prvi tip bolj konstanten. Voda v njih ima stalno letno temperaturo med 10,5 in 11°C. Da voda iz spodnjega vodonosnika lahko doseže površje, je posledica pritiska, pod katerim je voda v vodonosniku, ter nezveznosti v sedimentih kot na primer posledice prelomov, kar omogoča pot vodi navzgor skozi sicer slabo prepustne sedimente. Okna na območju Tomišeljskega morosta (Strahomerki okni, okni Jevšnik) so na primer na območju Mišjedolskega preloma in preloma Bistra. Ohranila so se predvsem okna z močnejšim dotokom. V normalnih vodnih letih lahko njihov skupen iztok dosega tudi nekaj kubičnih metrov na sekundo. O barjanski oknih se je v preteklosti spletlo več zgodb; najpogosteje so ljudje pripovedovali, da je na njihovih območjih živo blato ali živ pesek, ki naj bi marsikoga že vsrkala vase. Okna so običajno porasla z močvirskim rastlinjem, zlasti trsjem, bičjem ali grivniki.

Strokovne reference in viri

Avtor zapisa

Matija Zorn (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Predlog citata

Zorn, M. 2010: Mareke na Barju. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/202-mareke-na-barju.

Komentarji

7f27545dd7161aad97f055ba19f5c8a4?s=32&r=pg&d=mm
07. maj 2015, 15:29

o oknih v Marekah v Iški loki:Vse je napisano tendenciozno in popolnoma neresnično.Tisti,ki bi bil to opisoval bi lahko bil moj oče ali pa jaz in še to le do leta 1980.Po tem letu,posebej še po odprtju vodarne Brest,teh oken in vsega nakladanja v zvezi z njimi ni več.Pred letom so tudi izkopali novo strugo in je tam sedaj le še mali potoček,ki teče tako kot bi tekel povsod,kjer skoplješ jarek na Barju globlji kot en meter.Sicer sem lastnik parcel na V in Z strani famoznega izvira.Torej nakladanje sodi pod rubriko:še pomnite tovariši...LP in prepričajte se!

2858ac51b7c6a23b0230aae7f459fb3f?s=32&r=pg&d=mm
15. maj 2015, 16:00

Na Krajinskem parku Ljubljansko barje poteka projekt LOKNA, katerega namen je priti do najnovejših spoznanj glede trenutnega stanja barjanskih oken. Ko bo pripravljeno končno poročilo, bomo po potrebi opis ustrezno dopolnili.

Komentiraj