By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Katekizem

Official label: Catechismus in der windischenn Sprach: sambt einer kürtzen Ausslegung in gesang weiss. Item die Litanai vnd ein predig vom rechten Glauben, gestelt, durch Philopatridum Illiricum: anu kratku Poduuzhene skaterim vsaki zhlouik more v nebu ...
Author: Primož Trubar
Prva slovenska knjiga

Description

Prva slovenska knjiga Katekizem izpod peresa Primoža Trubarja je bila napisana v Rothenburgu ob Tauberi. Kljub skepticizmu nekaterih, da se slovenski jezik ne da zapisati in tiskati, je Trubar dokazal ravno nasprotno. Pri tem ima vsekakor relevantno vlogo njegova neizmerna ljubezen do slovenskega naroda, ki jo spoznamo iz spoštljivih nagovorov v knjigah (lubi Slovenci, muji lubi bratje inu Slovenci itd.). Besedo Slovenci najdemo v tiskani verziji prvič pri Trubarju, in sicer v začetnem nagovoru Katekizma. Preden se je Trubar lotil pisanja prve slovenske knjige, je moral razrešiti problematiko narečja ter pisave. Izbral je narečje rodnega kraja ter gotico imenovano Schwabach. Trubar je zapisal v Katekizmu verske nauke, pesmi vključno z melodijami, litanije, dve kolekti ter pridigo. Za Trubarjev Katekizem je značilen eklekticizem, saj je črpal snov iz različnih virov. Zaradi interima je izdal knjigo pod psevdonimom Philopatridus Illiricus, kar pomeni rodoljub ilirski. S to oznako je nakazal, da spada med južne Slovane. Za psevdonimom Jernej Škerjanec iz Sedmograškega se skriva tiskar Ulrich Morhart, ki je na skrivaj natisnil Katekizem v Tübingenu. Naš prvi slovenski pisec si je z vso gorečnostjo prizadeval za boljši jutri navadnih revnih slovenskih ljudi, ki niso znali niti brati. Prav zaradi tega je Katekizmu iz leta 1550 dodal Abecednik. Deli sta ohranjeni le v enem izvodu, in sicer v Österreichische Nationalbibliothek na Dunaju. Abecednik in Katekizem je Trubar izdal v novi preobleki leta 1555. Za novo verzijo se je odločil zaradi tiskarskih napak v prvi verziji iz leta 1550. Gotico, ki jo zasledimo le v prvih dveh knjigah, je zamenjal z latinico.

References and resources

  • Glavan, M. 2008: Trubarjev album: romanje s Trubarjem. Ljubljana. [COBISS-ID 240776960]
  • Javoršek, J. 1986: Primož Trubar. Ljubljana. [COBISS-ID 16324865]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Katekizem. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/215-katekizem.