By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zemljevid poknežene grofije Goriške in Gradiške vključno z glavarstvom Tolmin št. 144

Official label: Die gefürsteten Grafschaften Görz und Gradisca mit der Hauptmannschaft Tulmino Nro. 144
Author: Franz Johann Joseph von Reilly, jedkar Ignaz Albrecht
Zemljevid poknežene grofije Goriške in Gradiške, vključno z glavarstvom Tolmin, je izšel okrog leta 1791

Description

Zemljevid Die gefürsteten Grafschaften Görz und Gradisca mit der Hauptmannschaft Tulmino Nro. 144 je vzet iz atlasa Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Büschings grosse Erdbeschreibung indrey Theilen, ki je izšel na Dunaju med letoma 1789 in 1806 (1809). Zemljevid natančno prikazuje pokneženo grofijo Goriško in Gradiško, vključno z glavarstvom Tolmin. Franz Johann Joseph von Reilly (1766–1820) je bil plodovit avstrijski kartograf, ki je izdeloval za tisti čas izjemno natančne zemljevide. V kratkem obdobju jih je izdal več kot tisoč. Relief na obravnavanem zemljevidu je nakazan s hribčki. Mreža naselij je gosta.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zemljevid poknežene grofije Goriške in Gradiške vključno z glavarstvom Tolmin št. 144. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/255-zemljevid-poknezene-grofije-goriske-in-gradiske-vkljucno-z-glavarstvom-tolmin-st-144.