By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Specialka Avstro–ogrske monarhije 1:75.000. 5752, Sežana in Pivka

Official label: Spezialkarte der Österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000. 5752, Sessana und St. Peter
Specialki Avstro-ogrske monarhije iz leta 1882 in 1905 (dopolnjena 1909): Sežana in Pivka

Description

Spezialkarte der Österreichischen-ungarischen Monarchie v merilu 1:75 000 je topografska karta. Topografske karte so osnova državnih kartografskih informacijskih sistemov, podlaga za izdelavo drugih kart in tematskih kartografskih prikazov, pripomoček pri obrambi, planiranju, orientaciji itd. Spezialkarte der Österreichischen-ungarischen Monarchie v merilu 1:75.000 sodi med najpreciznejše specialne zemljevide druge polovice 19. stoletja. Zaradi njenih kvalitet so reambulirani ponatisi izhajali vse do leta 1940. Slovensko ozemlje je bilo zajeto na 31 (32) listih. V Kartografski in slikovni zbirki hranimo štiri specialke v omenjenem merilu, ki prikazujejo Sežano in Pivko. Najstarejši sta izšli leta 1882. Preostali pa sta iz začetka 20. stoletja, in sicer iz leta 1905 (dopolnjena 1909) in 1914.

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Specialka Avstro–ogrske monarhije 1:75.000. 5752, Sežana in Pivka. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/265-specialka-avstroogrske-monarhije-1-75-000-5752-sezana-in-pivka.