By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cekinov grad

Official label: Ljubljana – Cekinov grad
Author: Fiscer pl. Erlach
Poznobaročni dvonadstropni dvorec v ljubljanskem parku Tivoli s centralno vežo, dvojnim stopniščem in veliko poslikano dvorano v nadstropju.

Description

Cekinov grad stoji tik ob športni dovorani Hala Tivoli v ljubljanskem parku Tivoli. Grad je dvonadstropni poznobaročni dvorec s centralno vežo, dvojnim stopniščem in veliko poslikano dvorano v nadstropju (Viteška dvorana). Stavba je urejena in dozidana za muzej.

Prvotno je na tej lokaciji stal zidani dvor iz 17. stoletja. Leta 1720 je dal sedanji baročni dvorec postaviti grof Leopold Karel Lamberg po načrtih baročnega arhitekta Fiscerja pl. Erlacha. Od leta 1951 je v njem Muzej narodne osvoboditve, oziroma Muzej ljudske revolucije Slovenije. Danes je v njem Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Leta 1990 je bila nosilna konstrukcija grada preiskana zaradi prenovitve zgradbe in širitve muzejske dejavnosti. Prvotni zidovi pritličja in medetaže so zidani troslojno. Zunanja sloja sestavljajo večji, delno oblikovani kosi kamna (sljudasti peščenjak, dolomit, itd.), notranjost zidu pa je zapolnjena z manjšimi kosi kamna in opeke, ki so med seboj slabo povezani z apneno malto. V 1. nadstropju so zidovi večinoma zgrajeni zgolj iz opečnega gradiva. Večina zidov je bila med prenovo injektirana, prvotni leseni stropovi pa so bili nadomeščeni z armiranobetonskimi ploščami. Za boljšo potresno odpornost so bile vgrajene tudi vodoravne potresne vezi, ki so skrite v nosilnem zidovju. Ker je bilo zidovje prevlažno za muzejsko dejavnost, je bila izvedena sanacija z novimi drenažami, hidrofobnimi ometi in hidroizolacijo. Ob zadnji fasadi je bil dograjen komunikacijski stolp, ki povezuje spodnje prostore gradu z mansardo. Avtor projekta, inž.arh.Jurij Kobe, je leta 1992 za obnovo gradu prejel Plečnikovo nagrado za arhitekturo.

References and resources

The author of the record

Matija Gams (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Miha Tomaževič (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Gams, M.; Tomaževič, M. 2010: Cekinov grad. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/287-cekinov-grad.