By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Šola Levstikov trg 1

Official label: Ljubljana - Šola Levstikov trg 1
Author: I. Sbrizaj, Maks Fabiani
Poslopje tedanje Sv. Jakobske šole je bilo zgrajeno med letoma 1900 in 1901. Načrte za samo stavbo je izdelal I. Sbrizaj, načrte za pročelja, ki so v secesijskem slogu, pa Maks Fabiani.

Description

Poslopje ima v tlorisu obliko črke U in skupaj s sosednjim objektom v celoti zapira atrij - notranje dvorišče. Tik pred 2. svetovno vojno je bilo poslopje prenovljeno za potrebe Šentjakobske mestne dekliške šole v Ljubljani. Zahodni trakt je v celoti podkleten, severni in južni trakt pa le delno. Poleg visokega pritličja ima objekt še dve nadstropji. Teren se na mestu objekta rahlo dviguje od zahodne proti vzhodni strani. Nad neizkoriščenim podstrešjem sta v zahodnem traktu strehi štirikapnici (posebej nad osrednjim stopniščem), v severnem in južnem traktu pa strehi dvokapnici.

Temelji in kletni zidovi so domnevno kamniti, v zgornjih etažah pa so vsi zidovi opečni, zidani iz opečnih zidakov starega formata v apneni malti. Konstrukcijske debeline zidov se spreminjajo po tlorisu in višini objekta: 30 cm, 45 cm, 60 cm in 75 cm. Stropne konstrukcije nad celotno kletjo ter nad hodniki in sanitarijami zgornjih etaž so opečni oboki. Stropne konstrukcije nad učilnicami pritličja in obeh nadstropij pa so sestavljene iz lesenih tramov, položenih med jeklenimi I nosilci. Leseno je tudi ostrešje.

References and resources

  • Lutman, M. 2004: Potresna odpornost objektov v pristojnosti oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Poročilo in priloge. Ljubljana. [COBISS-ID 989031]

The author of the record

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Lutman, M. 2010: Šola Levstikov trg 1. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/296-sola-levstikov-trg-1.