S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Osnovna šola v Kostanjevici na Krasu

Uradna oznaka: Kostanjevica na Krasu - Šola
Sedanje šolsko poslopje so zgradili Italijani leta 1923. Ima razgibano obliko, pročelja in arkadno preddverje pa so bogati s kamnoseškimi detajli. Nosilno konstrukcijo sestavljajo pretežno kamniti zidovi, različne stropne konstrukcije in leseno ostrešje.

Opis

Prvotna šolska stavba je bila med vojno porušena do tal, zato so leta 1923 zgradili novo enonadstropno poslopje, ki je ohranjeno v prvotni velikosti. Značilno podobo mu dajejo arkadno preddverje in kamnoseško oblikovani detajli, kot so obrobe oken in vogalov ter elementi stopnišč. S svojo razgibano obliko je poslopje razdeljeno v zahodno, srednje in vzhodno krilo. Prvotno so bili v zahodnem krilu stanovanjski prostori učiteljev, zato so višine prostorov v tem krilu manjše kot drugod. Kasneje so tudi v tem krilu uredili šolske prostore. Poslopje je podkleteno na osrednjem delu tlorisa, srednje krilo je pritlično, krajni krili pa sta enonadstropni. Vsako od krajnih kril ima svoje stopnišče od kleti do nadstropja, iz posameznetga stopnišča pa tudi neposreden izhod iz poslopja.

Pred načrtovano rekonstrukcijo je bilo poslopje leta 2001 pregledano in preiskano, obremenitve njegove nosilne konstrukcije pa računsko analizirane. Nosilno konstrukcijo predstavlja sistem obodnih in notranjih zidov. Večinoma so zidovi kamniti, le nekateri so v celoti opečni. Kamniti zidovi so grajeni iz klesanih kamnitih blokov, v nekaterih so vključeni tudi posamezni kosi polne opeke. Zidava je sorazmerno pravilna, debelina spojnic med zidaki pa enakomerna. Malta v spojnicah je bila pripravljena iz proda in apnenega testa, ki je še vidno v obliki belih skupkov. S pregledom in preiskavami je bilo mogoče ugotoviti razmeroma dobro trdnost malte in dobro sprijemnost med malto in zidaki. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da so zidovi povezani z vodoravnimi vezmi iz ploščatega železa, vgrajenimi v višini stropov (slika 8).

Glede na gradbeno prakso iz časa gradnje so nad kletjo izdelali armiranobetonske stropne konstrukcije, nad pritličjem in nadstropjem lesene stropove, posamezna krila pa zaključili z lesenimi ostrešji. Pregled lesenih stropov je pokazal različno sestavo. Ponekod so vgradili stropnike manjših višin in nanje položili kose desk ali plohov, brez kakršnekoli povezave s stropniki. Na nekaterih mestih so dodali jeklene nosilce I profila (sliki 6 in 7), vendar so navedene nepravilnosti kljub temu povzročile velike in neenakomerne povese.

Na osnovi rezultatov pregleda, preiskav in analize so bila izdelana priporočila za sanacijo in utrditev, ki naj bi jih upoštevali pri rekonstrukciji poslopja.

Strokovne reference in viri

  • Lutman, M. 2001: Pregled in preiskave nosilne konstrukcije ter analiza nosilnosti in potresne odpornosti objekta Osnovne šole Kostanjevica na Krasu. Elaborat. Ljubljana. [COBISS-ID 557159]

Avtor zapisa

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Predlog citata

Lutman, M. 2010: Osnovna šola v Kostanjevici na Krasu. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/300-osnovna-sola-v-kostanjevici-na-krasu.