By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Matkov kot – nahajališče apnenca

Official label: Matkov kot – nahajališče apnenca
Synonyms: logarski apnenec, solčavski marmor
Nahajališče devonskega apnenca v kamnolomu blizu domačije Šumet v Solčavi.

Description

Opuščen kamnolom rdečkastega logarskega apnenca leži na južnem pobočju hriba Sedelc, severozahodno od Solčave in južno od domačije Šumet, na nadmorski višini 1126 m.

Kamnino pridobivajo v manjšem izdanku lečaste oblike, prepoznamo jo po rdeči, rožnati in sivi barvi. Umeščena je v skrilavcu in skrilavem peščenjaku, ki se menjavata s kremenovim konglomeratom. Predstavlja kamnino grebenskega tipa iz devona (paleozoik) s pogostimi ostanki krinoidov (morske lilije), koral in drugih organizmov.

Petrografsko je kamnina dolomitiziran apnenec oziroma laminiran mikritni in mikrosparitni rekristaliziran apnenec, ki vsebuje leče lapornato-sljudnatega skrilavca, limonitizirane mikrostilolitske šive, ilovico v porah in redka zrnca avtigenega kremena. Zaradi svoje barvitosti ima apnenec veliko dekorativno vrednost in dosega visoko stopnjo kakovosti poliranosti. V preteklosti je bil poznan pretežno lokalnemu prebivalstvu, ker majhne zaloge in razpokanost kamnine niso omogočale izplen večjih blokov. Z oživitvijo kamnoseške tradicije in vključitev različnih kamnitih izdelkov v turistično ponudbo domačije Šumet postaja prepoznaven tudi širše.

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Matkov kot – nahajališče apnenca. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/339-matkov-kot-nahajalisce-apnenca.