By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Otlica – nahajališče fosilov

Official label: Otlica - nahajališče fosilov 2
Nahajališče jurskih koral je na Otlici na Trnovskem gozdu.

Description

Grebenski apnenec pri Otlici ima značilnosti notranjega bariernega grebena (za obširnejšo razlago o njem glej objekt Selovec). Med 5 in 10 km širok greben je bil sestavljen iz masivnih koral in je potekal vzporedno z zunanjim bariernim grebenom.

Grebenski apnenci na Trnovskem gozdu so nastajali v oxfordiju in kimmeridgiju (spodnji in srednji del zgornje jure), to je v času med 157 in 151 milijonov let pred sedanjostjo. Na koncu kimmeridgija je obsežni barierni greben odmrl. Poleg Otlice lahko ostanke tega grebena najdemo v bližnjem Selovcu, na Logaški planoti, v Čušperku in Predolah na zahodnem robu Radenskega polja, v Lučah in Drobniču v Suhu krajini ter v zaselku Frata v Čepovanskem dolu.

References and resources

  • Turnšek, D. 1997: Mesozoic corals of Slovenia. Ljubljana. [COBISS-ID 71127040]
  • Turnšek, D. 1972: Zgornjejurske korale iz južne Slovenije. Razpr. - Slov. akad. znan. umet., Razr. prirodosl. med. vede, Odd. prirodosl. vede 15, 145–265. Ljubljana. [COBISS-ID 7383597]
  • Turnšek, D., Buser, S., Ogorelec, B. 1981: Un Upper Jurassic reef complex from Slovenia, Yugoslavia. European fossil reef models, V: TOOMEY, Donald Francis (ur.). SEPM Special Publication 30, 361–369. Tulsa. [COBISS-ID 556117]

The author of the record

Dragica Turnšek (Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Turnšek, D. 2010: Otlica – nahajališče fosilov. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/447-otlica-nahajalisce-fosilov.

Comments

B477b423ab2232214dc879fea73b7ed5?s=32&r=pg&d=mm
02. November 2019, 07:27

Hey

I just visit your website, end i really like the product you're selling.
I try to order some items , but your product pages loading very slow or not loading at all.
ii have checked your website on http://ismywebsitetoslow.ml and you can see your website is loading to slow to make a order.
i hope you ar fixing this problem soon so i can make a order.

Have a nice day

Yours truly

"Sent from my iPhone"

A6490afb43003d6145862da7a71927f5?s=32&r=pg&d=mm
11. November 2019, 09:57

Hi
As i promised you, i wanna give you 1 month free access to our Fashion members are, here you can find VIP coupons that are not visible to the public eye. http://bit.ly/fashionmember21

Please don't share the coupons on the internet,

greetings

"Sent from my iPhone"

Comment