S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Nagrobna stela Petona z Iga

Avtor: neznani avtor
Številnim, doslej znanim rimskodobnim kamnitim spomenikom z Iga, se je pridružila stela, odkrita med izkopavanji leta 2014.

Opis

Z arheološkimi izkopavanji je bilo na Igu leta 2014 na ledini Marof odkrito dolgo pričakovano rimsko grobišče. Odkritih je bilo 30 žganih grobov iz druge polovice 1. in 2. stoletja, grobiščne ceste in drenažni temelji objekta. Vzhodno od grobiščne ceste so arheologi naleteli na večjo poznoantično jamo, v kateri so bili poleg keramike in živalskih kosti večji obdelani kamniti bloki, med njimi na tri dele razlomljen rimski nagrobnik.

Nagrobnik je izdelan iz lokalnega apnenca, ki so ga pridobivali na območju Podpeči. Na le mestoma poškodovani nagrobni steli je v zatrepu nad napisnim poljem upodobljena moška glava, v zaklinkih pa sta izklesana navzdol plavajoča delfina. Napisno polje je poglobljeno in ga obdajata dva stebrička s korintskimi kapiteli. Po primerjavah spomenikov z Ižanskega ter pridatkov z grobišča je nagrobnik zelo verjetno s konca 1. in začetka 2. stoletja.

Napis je vklesan nekoliko čez polovico napisnega polja, prazen prostor v spodnjem delu je bil morda namenjen zapisom o naknadnih pokopih:

Petto Firmˋiˊ

f(ilius), a͡n(norum) L e͡t Cotiu=

ni a͡n(norum) XL. Bugia

[e͡t] Quar˹t˺a

5 filias feceru(nt).

Rustius, Pet(t)=

onis f(ilius), Θ(obitus) a͡n(norum) [..]

e͡t f(rater) F͡irmus, Θ(obitus) a͡n(norum) L.

Prevod: Peton, Firmov sin, star 50 let, in Kotiuni (!), stari 40 let. Hčerki Bugija in Kvarta sta postavili (nagrobnik). Rustij (Rustik?), Petonov sin, umrl star …, in brat Firmus, umrl star 50 let.

Napis na nagrobni steli sporoča, da je spomenik postavljen za Petona, Firmovega sina, ki je umrl star 50 let, in za Kotiuno, ki je umrla stara 40 let. Nagrobnik sta postavili hčerki Bugija in Kvarta. Sledi še posvetilo za oba sinova: Rustija (Rustika?), Petonovega sina, ki je umrl star … let, in za sina Firmusa, ki je umrl star 50 let.

Družinski člani nosijo tako latinska imena, kot sta Firmus in Quarta, ter na drugi strani imena avtohtonega prebivalstva Ižanskega: Pet(t)o, Bugia in morda tudi Cotiu. Doslej je bil del imenskega zbira z Ižanskega zmotno opredeljen kot keltski (galski), nove analize pa kažejo, da jih je treba obravnavati kot posebno skupino v severnojadranskem imenskem fondu.

Na nagrobniku je kar nekaj klesarskih napak: ime žene Kotiu zmotno v dajalniku namesto v imenovalniku, ime pokojnega Petona je enkrat vklesano z eno, drugič s podvojeno črko T, pojavi se arhaična raba imenovalnika in napačna postavitev ločilnega znamenja. Napake kažejo bodisi na drugačno izgovorjavo in posledično zapis rimskih/avtohtonih imen pri domačem prebivalstvu bodisi na klesarjevo neznanje bodisi pa so bile napake zapisane že v predlogi in so kot takšne bile vklesane v kamen. Ker je na Ižanskem živela peregrinska skupnost, ki je sicer prevzela rimsko nagrobno formulo, a je nosila svoja, domača imena, rimska imena pa morda izgovarjala po svoje, je zelo verjetno, da je vzrok za napake pri napisu kombinacija vseh treh možnosti.

Ker je bil nagrobnik (namenoma?) zlomljen ter odvržen z napisno ploskvijo navzdol, se jasno nakazuje verjetnost, da je treba zavržene rimske spomenike iz poznoantične jame povezati z bojem med staro vero in krščanstvom. Morda je kristjane zmotila upodobitev na steli, ki je niso povezali z upodobitvijo pokojnika, ampak so v njej videli čaščenje nekega domačega božanstva.

Avtor zapisa

Anja Ragolič (Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Predlog citata

Ragolič, A. 2017: Nagrobna stela Petona z Iga. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/516-nagrobna-stela-petona-z-iga.