By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Opuščen kamnolom naravnega kamna v vasi Gradnik

Official label: Gradnik – kamnolom
Kamnolom sivega jurskega apnenca Gradnik na južnem obrobju istoimenske vasi v Beli Krajini.

Description

Kamnolom se nahaja na južnem obrobju vasi Gradnik v Beli Krajini približno 5 km severovzhodno od Semiča na nadmorski višini okoli 280 m.

V preteklosti je bil na tem mestu odprt manjši kamnolom, kjer so predvsem okoliški prebivalci lomili kamen za lokalne potrebe. Iz njega so zgrajene hiše, škarpe, kakor tudi kamniti elementi, ki krasijo belokrajnske domove. Produktivna plast apnenca je jurske starosti (zgornji malm), ki je v tem delu debela vsaj 36 m in se razteza še daleč v okolico aktivnega dela kamnoloma. Med plastmi apnenca ležijo ponekod posamezne, do nekaj metrov debele plasti dolomita, ki predstavlja jalovino. Zgornji deli apnenca so močno zakraseli, prevladujoči smeri razpok in prelomov sta dinarska in prečno dinarska. Kamnolom spada med manjše kamnolome naravnega kamna, saj se razteza na površini okoli 0,1 ha. Apnenec je svetlo sive barve, z gosto matrico, v kateri so pogosti rekristalizirani mikrofosili, od alg do odlomkov polžev in školjk, foraminifer ter ploščic iglokožcev. V kamnini lahko najdemo sledove ritja črvov, kar strokovno imenujemo bioturbacija, kakor tudi njihove iztrebke, imenovane peleti in izsušitvene razpoke. Vse to so znaki, ki nakazujejo plitvovodno morsko okolje odlaganja sedimenta. Kemična analiza kaže na zelo čist apnenec, saj vsebuje tudi do 98 % kalcita.

References and resources

  • Jarc, S. 1996: Toplotne lastnosti naravnega kamna v Sloveniji. Diplomska naloga. Ljubljana. [COBISS-ID 76126]
  • Mirtič, B., Mladenovič, A., Ramovš, A., Senegačnik, A., Vesel, J., Vižintin, N. 1999: Slovenski naravni kamen. Ljubljana. [COBISS-ID 98459648]

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Opuščen kamnolom naravnega kamna v vasi Gradnik. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/163-opuscen-kamnolom-naravnega-kamna-v-vasi-gradnik.