By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kamnolom granodiorita Oplotnica

Official label: Oplotnica – kamnolom
Synonyms: kamnolom Cezlak I
Granodiorit je zaradi svoje obstojnosti in dekorativnih belih žil pod trgovskim imenom "pohorski tonalit" prepoznaven po vsej Sloveniji, saj krasi mnogo znanih objektov, z njim so tlakovani trgi, ulice ter klesane številne povojne kamnite plastike.

Description

Kamnolom Cezlak I leži na nadmorski višini okoli 600 m slabe 4 km severno od Oplotnice.

Pohorje je skupaj s Kozjakom, Strojno in Severnimi Karavankami del velike geotektonske enote Vzhodnih Alp. Geološka zgradba teh območij se precej razlikuje od zgradbe preostalega dela Slovenije, saj samo tukaj na površje izdanjajo magmatske in metamorfne kamnine v zelo velikem obsegu. Meja proti jugu, s sosednjo geotektonsko enoto Dinaridi, je Periadriatski šiv, ki predstavlja stik med dvema litosferskima ploščama, Evrazijsko na severu in Afriško na jugu.

Kamnolom granodiorita leži na južni strani pohorskega masiva, v vasi Cezlak. Pisni viri navajajo, da je s pridobivanjem granodiorita pričel kmet Cezlak že leta 1891, ki si je od takratnih lastnikov Windischgrätzov za to zemljišče pridobil dovoljenje za čiščenje pobočja in lomljenje kamna. Po letu 1905 so upravljanje kamnoloma prevzeli Windischgrätzi, za katere je znano, da so opravili natančne geološke raziskave, izdelani načrti zalog naravnega kamna pa so bili v uporabi še več desetletij. V naslednjih letih se je izmenjalo več lastnikov, danes pa je kamnolom v lasti in upravljanju podjetja Mineral iz Podpeči.

Genezo granodiorita povezujemo z živahnim terciarnim magmatizmom in tektoniko, ki je v oligocenu zajela pohorski masiv in v nekaterih delih spremenila njegovo dotedanjo kamninsko sestavo. Zaradi intenzivne tektonike so v zemeljski skorji nastale večje razpoke, po katerih se je magma dvignila v višje ležeče dele, dokler se ni vtisnila v tamkajšnje starejše metamorfne kamnine pohorskega masiva. Na svoji poti je delno topila in asimilirala okoliške kamnine, hkrati pa se je ohlajala in krčila. Nastale so razpoke, v katere so prodrle taline, ki so po ohladitvi kristalile v danes prepoznavne bele aplitne in pegmatitne žile. Kasnejša tektonska dogajanja so granodioritni masiv ponovno razlomila, posledice pa se odražajo tuid na površju, saj je masiv prekinjen s številnimi strmimi in vodnatimi erozijskimi grapami.

References and resources

  • Jarc, S. 1996: Toplotne lastnosti naravnega kamna v Sloveniji. Diplomska naloga. Ljubljana. [COBISS-ID 76126]

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Kamnolom granodiorita Oplotnica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/165-kamnolom-granodiorita-oplotnica.

Comments

317003ae9d1022aa7602f10a3735b15b?s=32&r=pg&d=mm
05. November 2012, 12:25

Pozdravljeni !
Potreboval bi tri skale približne mire 0,51 krat 1 m.To bi imel za skalnik.Zanima me približna cena in pa možnost dostave do Ptuj-a.

Lep pozdra in hvala za odgovor !

Ca528dfe5b15deacac93d7d4e6de5667?s=32&r=pg&d=mm
25. May 2015, 07:21

Zanima me nabava žganega pohorskega tonalita plošče dim. 30*60*2 cm ali 3cm deb
34,00 m. In stopnice pohodna ploskev 1,03*32*3cmm.Čelo 1,03*16*2 cm.11 kom.
Zanima me cena in rok dobave
Igor Ozvaldič 040-161-200

2858ac51b7c6a23b0230aae7f459fb3f?s=32&r=pg&d=mm
01. June 2015, 08:16

Spoštovani,
na DEDI-ju predstavljamo naravno in kulturno dediščino na Slovenskem, ne ukvarjamo pa se s posredovanjem pri prodaji. Svetujemo vam, da se obrnete na podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo naravnega kamna.

Ekipa DEDI

Comment