By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah

Official label: Spodnje Duplje - Hiša Spodnje Duplje 47
Pritlična, lesena stanovanjska stavba z nadstropnim gospodarskim poslopjem iz druge polovice 18. stoletja.

Description

Sredi vasi Spodnje Duplje pri Kranju, malo pomaknjena v breg, stoji Vogvarjeva hiša. To je pritlična lesena stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem, ki je danes stara preko 200 let in se je skoraj nespremenjena ohranila iz druge polovice 18. stoletja. Pritlični stanovanjski del stavbe je oblikovan v tradiciji lesenih kmečkih domov, s sredinsko vhodno vežo s “črno” kuhinjo, z večjim bivalnim prostorom, imenovanim “hiša”, z ene strani in manjšo “kamro” z druge. Hiša je bila krita s slamo, danes je pokrita z leseno kritino, “skodlami”. Nekoč je edina svetloba prihajala v hišo skozi mala okenca “na smuk”. Eno je še v celoti ohranjeno v vhodni veži, ostala so kasneje zamenjali z večjimi. Tudi notranjost, ki je bila nekoč lesena, so kasneje ometali. Delno se je lesena gradnja v notranjosti ohranila le v vhodni veži. Gospodarsko poslopje, ki je višje in se drži hiše, je s cestne strani enonadstropno, z vzdolžnim “gankom”, pod katerim je vhod v kleti. Vhod na “pod” pa je s strani, po brežini, kjer se teren dvigne do prvega nadstropja. Danes je v stanovanjskem delu stavbe urejena etnološka zbirka s tipično opremo tedanjih bivalnih prostorov. Tako je največji bivalni prostor s kmečko pečjo z ene strani in “kotom” z druge, opremljen še s skrinjo, predalnikom, klopjo ob peči, starimi slikami po stenah in drobnimi osebnimi predmeti nekdanjih prebivalcev. V črni kuhinji, ki je skoraj v celoti ohranjena, so predstavljeni posoda, pribor in orodje, ki ga je gospodinja uporabljala pri vsakodnevnih opravilih. V kotu stoji značilna miza za mesenje testa, “mentrga”. V manjši sobi, “kamri”, je predstavljena nekdanja čevljarska obrt s tipičnimi orodji, stroji, pomagali, polizdelki in izdelki tedanjih čevljarjev. Zbirka je postavljena tako, da so predstavljena tipična čevljarska delovna mesta. Na policah so razpostavljena orodja, usnje, polizdelki in dokončani čevlji. Na steni je razobešenih nekaj starih fotografij dupljanskih čevljarjev. Čevljarstvo je bilo nekoč v Dupljah močno razvito, saj se je skoraj v vsaki hiši vsaj eden izučil tega poklica. Muzej v Vogvarjevi hiši so krajani pričeli urejati spomladi 1996 in ga v juniju istega leta odprli za oglede. Vogvarjeva hiša je v lasti občine Naklo in je od leta 1985 razglašena za zgodovinski in kulturni spomenik.

References and resources

  • Kladnik, D. 1999: Sto muzejev na slovenskem. Ljubljana. [COBISS-ID 78556416]
  • Mauser, M. 1996: Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah – etnografski muzej. Dupljanski zbornik, 86. Duplje. [COBISS-ID 80188672]

The author of the record

Matjaž Mauser

Citation suggestion

Mauser, M. 2010: Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/319-vogvarjeva-hisa-v-spodnjih-dupljah.

Comment