By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kamnolom Drenov Grič

Official label: Drenov Grič – zahodni črni kamnolom
Kamnolom črnega apnenca z belimi kalcitnimi žilicami in okamnelimi ostanki školjk ter polžev na Drenovem Griču.

Description

Črni karnijski apnenec iz Drenovega Griča je eden naših najlepših naravnih kamnov. Kamnolom se nahaja nekaj kilometrov jugozahodno od Ljubljane, na nadmorski višini okoli 370 m. Slabih 400 m jugovzhodno od tu pa leži Kuclerjev kamnolom.

Kamnino odlikuje enakomerna črna barva, ki jo poživljajo bele kalcitne žilice in posamezni okamneli ostanki školjk ter polžev. Genetsko jih uvrščamo v karbonatno-klastični razvoj obrobja Ljubljanskega barja, po stari geološki nomenklaturi pa so znane kot »rabeljske plasti«. Tako kot v preteklosti, tudi danes predstavljajo pomebna nahajališča okrasnega in gradbenega kamna. V prvi polovici prejšnjega stoletja so bila v njih odkrita ekonomsko zanimiva manjša ležišča antracita, ki so ga pri Drenovem Griču in pri Orlah v manjši meri tudi izkoriščali. Iz biostratigrafskega oziroma paleontološkega stališča pa je pomembna bogata in dobro ohranjena školjčna favna. Najbogatejša najdišča so pri Drenovem Griču, kjer se fosili pojavljajo v črnem plastovitem apnencu in vmesnih apneno-lapornih ter skrilavih plasteh. Opisane so bile školjčne vrste (Alectryonia montis caprilis, Pachycardia rugosa, Trigonodus carniolicus, Myophoria kefersteini). Kako bogata je fosilna združba, je pokazala podrobna raziskava, ki jo je med leti 1982 in 1988 izvedel Bogomir Jelen in določil 25 vrst ter 8 podvrst školjk. Fosilni polži so razmeroma redki.

Iz črnega apnenca so izdelani številni portali, stebri, plošče, nagrobniki in drugi kamniti okrasni predmeti, ki so odraz bogate kamnoseške tradicije v preteklosti.

References and resources

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Kamnolom Drenov Grič. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/338-kamnolom-drenov-gric.