By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Lahomniški sopot

Lahomniški sopot je umikajoči se slap na rečici Lahomnici, ki je nastal na stiku dveh različno mehansko odpornih kamnin.

Description

Rečica Lahomnica teče iz obrobja Kozjanskega v smeri vzhod-zahod in se pri Laškem izliva v reko Savinjo. Kamnini, v kateri je izdolbla svojo pot, sta večinoma mehki miocenski lapor in peščenjak, slabo odporni na vodno erozijo. V takšnih okoljih zato tudi ni ugodnih razmer za nastanek slapov. V bližini Tevč pa struga Lahomnice prečka nekaj metrov debelo plast litotamnijskega apnenca, ki je mehansko bolj odporna kamnina od spodaj ležečih laporjev in peščenjakov, kar je omogočilo nastanek slapišča. Rečica najprej v več manjših skokih zdrsi dobre štiri metre globoko čez kamniti prag iz litotamnijskega apnenca in se zlije v meter globok tolmun okrogle oblike. Od tu Lahomnica pada navpično prek skoraj osem metrov visokega slapa v naslednji tolmun in nato umirjeno nadaljuje pot proti zahodu. Ob manjši količini vode ta pada prek kamnitega praga v dveh ločenih, vendar vzporednih curkih, ki pa se v času obilnejšega deževja združita in ustvarita enotno vodno zaveso.

Lahomniški sopot je umikajoči se slap. Za takšne slapove je značilno, da voda intenzivno erodira mehkejše kamnine, ki stratigrafsko ležijo pod mehansko odpornejšimi, in ustvarja previsno steno, prek katere pada slap. Zaradi teže se tako izpodjedena zgornja plast ruši, slap se počasi pomika po strugi vodotoka navzgor in postaja vedno nižji.

V ustju spodnjega slapa je ostanek betonske pregrade, ki je bila zadrževalnik vode za pogon opuščenega mlina. Prav tako so vidni deli opuščene male hidroelektrarne.

References and resources

  • Buser, S., soavtorji 1979: Osnovna geološka karta SFRJ, list Celje 1:100.000, s tolmačem. Beograd. [COBISS-ID 38816768]
  • Ramovš, A. 1983: Slapovi v Sloveniji. Ljubljana. [COBISS-ID 13971457]
  • Zorec, A. 2000: Lahomniški sopot. Laško. [COBISS-ID 7645493]

The author of the record

Tomaž Majcen, Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Majcen, T.; Golež, M. 2010: Lahomniški sopot. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/343-lahomniski-sopot.

Comments

5b3442df5fa18e8a1aad8976a7246b31?s=32&r=pg&d=mm
23. January 2012, 20:42

Opis obiska slapu je na naslovu:
http://p.pavlin.si/2010/10/lahomniski-sopot/

Comment