By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Kamnitnik – nahajališče škofjeloškega konglomerata

Official label: Kamnitnik – nahajališče škofjeloškega konglomerata
Škofjeloški konglomerat je sedimentna kamnina oligocenske starosti. Konglomeratna skladovnica je razgaljena na vzhodnem robu in za vrhom opuščenega kamnoloma Kamnitnik.

Description

Kamnitnik leži v osrednjem delu Škofje Loke na nadmorski višini okoli 386 m.

Konglomerat je klastična sedimentna kamnina, zgrajena iz zaobljenih klastov ali prodnikov, na katere so pri preperevanju in eroziji razpadle starejše kamnine. Na dolgi poti od mesta nastanka pa do mesta odložitve so se delci kamnin kotalili, med seboj trkali, brusili in postajali čedalje manjši. Po odložitvi so se v procesu diageneze prodniki s cementom povezali v trdno kamnino imenovano konglomerat. Ime izvira iz latinske besede conglomerare in pomeni nakopičiti.

Konglomeratna stena v Kamnitniku je v spodnjem delu iz srednje do debelozrnatega konglomerata. Navzgor se pojavljajo pole drobnozrnate kamnine, ki po svoji opečnato rdeči barvi močno izstopa med konglomeratnimi skladi, kakor tudi leče opečnato rdečega, sivkastega, svetlo rjavega brečastega materiala s posameznimi večjimi prodniki. Po sestavi so prodniki iz temno sivega apnenčevega oolita in psevdoolita, kakor tudi sivega, včasih značilno lisastega apnenca, svetlo sivega drobnozrnatega bituminoznega dolomita ter redkih prodnikov rdečkasto rjave barve. Debelina vidnega profila konglomeratne stene znaša okoli 8 m.

Konglomerat ima dobre obdelovalne in obstojnostne karakteristike, predvsem pa je prepoznaven po svoji dekorativni vrednosti. Vgrajen je v številne domove v Škofji Loki kakor tudi v njeni bližnji in daljni okolici.

References and resources

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Kamnitnik – nahajališče škofjeloškega konglomerata. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/389-kamnitnik-nahajalisce-skofjeloskega-konglomerata.