By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Srbska pravoslavna cerkev sv. Sava v Celju

Official label: Celje - Srbska pravoslavna cerkev sv. Save
Author: Beograjski arhitekt Momir Korunović
Srbska pravoslavna cerkev sv. Save, zgrajena v srbsko-bizantinskem slogu po načrtih arhitekta Momirja Korunovića, na današnjem Gledališkem trgu v središču Celja, porušena med nemško okupacijo.

Description

Na Celjskem se je gradnja pravoslavnih kapel in cerkva pojavila med obema svetovnima vojnama. V zdraviliščih Golnik, Rogaška Slatina in Topolšica so bile urejene pravoslavne kapele, v Celju pa je leta 1922, na pobudo trgovca Cvija Zečevića, nastala Srbska pravoslavna cerkvena občina, ki je obsegala srez (politični okraj v stari Jugoslaviji) Celje, Šmarje pri Jelšah, desni breg Dravograda, Gornji Grad, Slovenj Gradec, Konjice, Laško, Krško in Brežice.

Sprva so imeli za opravljanje maše le sobo v vojašnici kralja Petra, premajhno za večje svečanosti, zato so zaprosili mestni magistrat za lokacijo, kjer bi zgradili cerkev. Maja leta 1929 so dobili zemljišče na Vrazovem trgu (danes Gledališki trg). Uprava cerkvene občine je pričela zbirati finančna sredstva po vsej Jugoslaviji. Številni so prispevali material in delovno silo.

Temeljni kamen so položili 1. septembra 1929, o čemer so poročali celjski časnik Nova doba ter ljubljanska Jutro in Slovenec. Celjsko gradbeno podjetje Karla Jezernika je gradnjo zaključilo v dveh letih. Svečano posvetitev je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Varnava. Kot poroča tedanji kronist Bulovan, je Celje 18. junija 1932 pričakalo patriarha in srbsko vladno delegacijo na železniški postaji. Ob njihovem prihodu so z Miklavškega hriba streljali z možnarji. Posvetitve naslednji dan se je udeležila množica ljudi. Po procesiji so nadaljevali z banketom v Narodnem domu in zaključili s koncertom v Celjskem domu. Naslednji dan se je patriarh odpravil v Ljubljano, kjer se je udeležil polaganja temeljnega kamna pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda, ki stoji še danes. Tako kot celjska je tudi ljubljanska cerkev nastala po načrtih arhitekta Korunovića.

Pravoslavna cerkev sv. Save je bila zgrajena v t. i. srbsko-bizantinskem slogu. Po osnovnih značilnostih je sledila slogu srbske srednjeveške sakralne arhitekture. Posvečena je bila enemu največjih svetnikov srbske pravoslavne cerkve. Načrt za gradnjo je izdelal beograjski arhitekt Momir Korunović (1883-1969). Cerkev je bila masivna, s po meter debelimi zidovi in tremi vhodi. Streha je bila iz cinkove pločevine. Imela je tri kupole iz armiranega betona, na njih so bili železni križi, ki so jih izdelali v zaporu na Lepoglavi.

Notranjost so krasile ikone in ikonostas (zid ali leseno stojalo z religioznimi motivi) beograjskega slikarja Uroša Predića (1857-1953). V spodnjem delu je upodobil Marijino oznanjenje, Mati Božjo, nadangela Mihaela, sv. Savo in Jezusa Kristusa. Zgornji del je bil sestavljen iz dveh delov, v prvi vrsti so bile upodobljene Zadnja večerja, štirje evangelisti, apostola Pavel in Matej, v drugi vrsti pa Vstajenje, Spremenjenje na gori, Vnebohod, sv. Ciril in Metod. Te so bile kopije Predićevih originalov slikarja Stefanovića iz Sremskih Karlovcev. Kraljevi in arhierejski (v pravoslavni cerkvi naziv za cerkvenega vladarja) prestol sta bila iz slavonske hrastovine, z ikonama Štefana Prvovenčanega in sv. Janeza Zlatousta, ki sta bili delo akademskega slikarja Miroslava Modica iz Celja.

Po nemški okupaciji so Nemci na Hitlerjev ukaz aprila leta 1941 cerkev razstrelili. Kar je ostalo, so Celjani izkoristili za gradnjo atomskega zaklonišča na Gledališkem trgu. Od cerkvenega inventarja in dokumentacije je ostalo malo. Ikone so kasneje odkrili na podstrešju grofije, danes pa jih hrani Pokrajinski muzej Celje.

Danes pravoslavno bogoslužje v Celju poteka v katoliški cerkvi sv. Maksimilijana v Trubarjevem parku.

References and resources

The author of the record

Dijana Lukić (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Lukić, D. 2010: Srbska pravoslavna cerkev sv. Sava v Celju. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/399-srbska-pravoslavna-cerkev-sv-sava-v-celju.