By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zdravljica iz faksimilirane izdaje tiskarskega rokopisa Poezij doktorja Franceta Prešerna

Prešeren Zdravljice v Poezijah ni objavil zaradi pretirane cenzure

Description

V Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo prvi cenzurni rokopis Poezij doktorja Franceta Prešerna iz leta 1846, ki ga je pesnik po opravljeni korekturi oddal v Blaznikovo tiskarno. Rokopis Zdravljice je v celoti prečrtan s črnilom. Prešeren je prvič v celoti objavil Zdravljico v Novicah leta 1848, ko so nastopili novi časi brez cenzure.

References and resources

  • Prešeren, F. (uredil in opombe napisal Janko Kos) 1996: Zbrano delo. Ljubljana. [COBISS-ID 41123329]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zdravljica iz faksimilirane izdaje tiskarskega rokopisa Poezij doktorja Franceta Prešerna. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/64-zdravljica-iz-faksimilirane-izdaje-tiskarskega-rokopisa-poezij-doktorja-franceta-preserna.