By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Frančiškanska cerkev

Official label: Ljubljana - Cerkev Marijinega oznanjenja
Synonyms: Frančiškanska cerkev
Nekdanja samostanska cerkev po rimskih zgodnjebaročnih vzorih.

Description

Zgodnjebaročna župnijska cerkev stoji na Prešernovem trgu nasproti Tromostovja v Ljubljani. Sprva avguštinska, kasneje pa frančiškanska cerkev je prva zares baročna stavba v Ljubljani. Po naročilu barona Ruessensteina jo je postavil neznan arhitekt, ki je najbrž prišel iz Lombardije in je bil seznanjem z deli rimskega arhitekta Carla Maderne. Cerkvena ladja je tipična baročna dvorana s stranskimi kapelami, prezbiterij je enak širok in visok kot ladja in od nje ločen s slavolokom. V pazduhah ladje in prezbiterija sta postavljena zvonika. Kulistasto pročelje je tipično zgodnjebaročno: osrednji širši del je obdan z dvojimi pilastri, ožja stranska dela pa zaključujeta posamezna pilastra. Kapiteli spodnjega nadstropja so jonski, kapiteli zgornjega pa korintski. Prehod med širšim spodnjim in ožjim zgornjim delom zapolnjujejo volute. Os fasade je poudarjena s trikotnim zaključkom, oknom in portalom. V nišah kipi Boga Očeta, angela in Marije, ki so delo kiparja Paola Callala iz leta 1704, tvorijo motiv oznanjenja. Prvotno konkavno dvoramno stopnišče pred cerkvijo so v 18. stoletju predelali v triramno, v začetku 19. stoletja pa je dobilo današnjo obliko. Veliki oltar Marinijega oznanjenja je po letu 1738 izdelal v Ljubljani delujoči beneški kipar Francesco Robba, notranjščino je v letih 1845-55 poslikal Matevž Langus, obok ladje pa leta 1936 Matej Sternen.

References and resources

  • Šumi, N. 1969: Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem. Ljubljana. [COBISS-ID 18222081]
  • Šumi, N. 2000: Arhitektura 17. stoletja na Slovenskem: obdobje med pozno renesanso in zrelim barokom. Ljubljana. [COBISS-ID 109974528]

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Frančiškanska cerkev. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/79-franciskanska-cerkev.