By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Arhiv Slovenije

Official label: Ljubljana - Arhiv Slovenije
Synonyms: Gruberjeva palača
Author: Gabrijel Gruber
Poznobaročna palača z rokokojskim in klasicističnim okrasom ter bogato okrašenim stopniščem in kapelo.

Description

Poznobaročna palača leži v Karlovški cesti v Ljubljani. Palačo je v letih 1773-77 postavil, zasnoval in financiral, dunajski jezuit in tehnik Gabrijel Gruber za potrebe Šole za hidravliko in mehaniko. Palača je bila prvotno simetrično, osno oblikovana kot dvorec z baročnim parkom, ki je segal vse do obrežja reke Ljubljanice. Nato so jo večkrat prezidali ter leta 1842 dodali krilo ob Karlovški cesti. Pročelje je preprosto oblikovano, nad rustičnim pritličjem stena v nadstropjih ostaja gladka. Njegovo os poudarjata le sredinski rizalit in portal, zaključen z rokokojskim školjčnim čelom in klasicističnimi visečimi kitami. Bogateje okrašena so okna, zaključena s polkrožnimi in trikotnimi čeli ter kitastim motivom. V notranjščini sta bogato okrašena ovalno stopnišče in zasebna kapela. Fresko Alegorije trgovine, obrti in tehnike, ki jo je leta 1786 na oboku stopnišča naslikal Andrej Herrlein z Bavarske, dopolnjujejo bele cvetlične kite iz štuka; kapelo pa krasijo pozlačen štuk in stenske slike z Marijino tematiko, ki jih je leta 1781 ustvaril avstrijski slikar Johann Martin Kremser-Schmidt. Danes v palači domuje Arhiv Republike Slovenije.

References and resources

  • Sapač, I. (ur.) 2007: Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem: obdobje zrelega baroka. Ljubljana. [COBISS-ID 232275456]
  • Šumi, N. 1961: Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana. [COBISS-ID 17752321]

The author of the record

Rebeka Vidrih (Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Vidrih, R. 2010: Arhiv Slovenije. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/80-arhiv-slovenije.