By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Zemljevid Kranjske, Kočevskega in Goriške

Author: Gerard de Jode
Zemljevid Kranjske, Kočevskega in Goriške iz atlasa Speculum Orbis Terrae

Description

Zemljevid Carniolæ Chaziolæq Ducatus, nec non, et, Goritiæ Comitatus, prouintiarum Norici ac Illirici vera propriaq delineatio je nekoč krasil atlas Gerarda de Jodeja z naslovom Speculum Orbis Terrae, in sicer druge dopolnjene izdaje, ki je izšla leta 1593. Omenjena izdaja vsebuje poleg Gerardovih popravkov zemljevide njegovega sina Corneliusa, ki je po očetovi smrti poskrbel za izdajo atlasa. Relief je prikazan s hribčki. Prikazana je tudi rečna mreža ter gozdna območja. Ob določenih pomembnejših znamenitostih je kratek opis. Podrobnejši opisi se nanašajo na Cerkniško jezero, Timavo, Kolpo ter Ljubljanico. Zemljevid je ročno koloriran.

References and resources

  • Krogt, P. 2003: Koeman's Atlantes Neerlandici. Utrecht. [COBISS-ID 73158912]

The author of the record

Urška Šavc (Narodna in univerzitetna knjižnica)

Citation suggestion

Šavc, U. 2010: Zemljevid Kranjske, Kočevskega in Goriške. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/268-zemljevid-kranjske-kocevskega-in-goriske.