By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Karmelska Mati božja v Marija Gradcu

Official label: Marija Gradec – Cerkev Matere božje s kapelicami
Synonyms: Marijagraška cerkev
Na kamnitem griču ob reki Savinji v Marija Gradcu stoji cerkev Karmelske Matere božje, katere notranjost je poslikana s freskami, ki vključujejo poznogotske in renesančne slikarske prvine.

Description

Na skalnem griču južno od Laškega, kjer se v Savinjo izliva potok Lahomščica, so leta 1505 pričeli graditi cerkev Karmelske Matere božje. Na spominski plošči je zapisano, da je gradnjo cerkve in njeno poslikavo naročil laški tržan in cerkveni ključar Matija Stich. Cerkev ima enotno zasnovo brez delitve na prezbiterij in ladjo. Prvotno je imela majhen lesen zvonik, ki je bil najverjetneje skupaj z zakristijo dograjen v 17. stoletju. Iz istega obdobja je tudi glavni oltar s kipom Karmelske Matere z Jezusom v naročju. Stranska oltarja sta posvečena Kristusovemu trpljenju in Janezu Krstniku. Cerkev v Marija Gradcu je postala močno prepoznavna leta 1927, ko so pod plastmi beleža odkrili freske iz leta 1526, to je iz obdobja, ko se je poleg gotskega pri nas pričel uveljavljati tudi renesančni slog. Poleg fresk iz sv. Primoža nad Kamnikom so marijagraške freske redek spomenik likovne umetnosti tedanjega časa pri nas.

Ob vznožju griča, na katerem stoji cerkev, so bile v 18. stoletju zgrajene štiri kapele. Nekoč je tu stalo tudi votivno (zahvalno) znamenje z Marijinim kipom, ki je bilo kasneje preneseno v Laško. Original kipa je shranjen v cerkvi sv. Martina, njegova kopija pa stoji na visokem kamnitem podstavku pred cerkvijo sv. Martina na Aškerčevem trgu v Laškem.

V baročni dobi so v Laškem prirejali pasijonsko igro oziroma postno procesijo, ki se je vila od Laškega do Marija Gradca, s prikazovanjem križanja. Igra se je odvijala v slovenskem jeziku in je predstavljala prvi primer slovenske gledališke igre v Laškem.

References and resources

  • Orožen, I., Maček, J. 2009: Orožnova zgodovina dekanije Laško. Celje. [COBISS-ID 247688448]
  • Rybář, M., Maček, J. 2007: Zgodovinski in umetnostni spomeniki v Laškem in bližnji okolici. Laški zbornik. Knjižnica Laško. [COBISS-ID 990140]

The author of the record

Tomaž Majcen, Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Majcen, T.; Golež, M. 2010: Karmelska Mati božja v Marija Gradcu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/281-karmelska-mati-bozja-v-marija-gradcu.

Comment