S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Glavna pošta v Ljubljani

Uradna oznaka: Ljubljana - Pošta Čopova 11
Avtor: Friderich Setz
Poslopje glavne pošte je bilo zgrajeno po potresu leta 1895. Pročelja so oblikovana v italijanskem renesančnem slogu z vgrajenimi medaljoni s poštnimi emblemi in grbi. Nosilno konstrukcijo sestavljajo opečni zidovi ter leseni in armiranobetonski stropovi.

Opis

Dvonadstropno poslopje glavne pošte so začeli graditi kmalu po ljubljanskem potresu leta 1895, po načrtu, ki ga je v letih 1894-96 na Dunaju izdelal Friderich Setz. Končano je bilo 1. novembra 1896. Na pročeljih poslopja so vgrajeni medaljoni s poštnimmi emblemi (poštni rog, strelovodne puščice) ter avstrijski, kranjski in mestni grb. V poslopju so leta 1897 namestili telefonsko centralo, ki je imela zvezo z Gradcem, Dunajem in Trstom. Ta centrala je štela v začetku 89, leta 1918 pa že 400 naročnikov.

Centralni vhodni del na križišču Slovenske ceste in Čopove ulice je okroglega tlorisa in ga zaključuje kupola. V diagonalni smeri proti notranjemu dvorišču mu sledi atrij, v katerem je polkrožno stopnišče, pokrito z dvojno stekleno streho. Od centralnega dela se vzdolž obeh ulic širita dva kraka. Oba imata poleg kleti in pritličja še dve nadstropji in podstrešje, pokrivata pa ga dvokapni strehi. Nosilno konstrukcijo sestavljajo opečni zidovi različnh debelin. Stropne konstrukcije nad kletjo in pritličjem so opečni oboki, nad nadstropjema pa so še večinoma prvotni leseni stropovi. Izjema je armirano-betonska stropna konstrukcija nad 1. nadstropjem v traktu ob Slovenski cesti, s katero so leta 1925 zamenjali prvotne lesene stropove.

Glede na to, da je bilo poslopje zgrajeno po potresu, so bili zidovi povezani z vodoravnimi vezmi iz ploščatega železa, vgrajenimi vzdolž zidov v višini stropov in sidranimi na pročelja. Poleg tega so bile vgrajene vezi, s katerimi so bile stropne konstrukcije sidrane v nosilne zidove. Teh detajlov sicer ni mogoče videti na priloženih arhivskih načrtih, saj so bili ti izdelani pred potresom.

Žal so pri eni od prenov poslopja v obeh traktih odstranili nekaj bistvenih prečnih nosilnih zidov in s tem zmanjšali njuno potresno odpornost. Tudi zato so bili pri zadnji rekonstrukciji v stavbo vgrajeni nosilni elementi, ki naj bi poslopje ustrezno utrdili.

Strokovne reference in viri

  • Avtor neznan. 1985: Pozdrav iz Ljubljane – mesto na starih razglednicah. Ljubljana.
  • Lutman, M. 1995: Pregled konstrukcije in rezultati analize potresne odpornosti objekta Pošta I v Ljubljani. Elaborat. Ljubljana. [COBISS-ID 562279]

Avtor zapisa

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Predlog citata

Lutman, M. 2010: Glavna pošta v Ljubljani. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/294-glavna-posta-v-ljubljani.