S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Ljudska kuhinja

Uradna oznaka: Ljubljana - Ljudska kuhinja
Avtor: arhitekt M. Poll
Večji severni del današnjega poslopja je bil za potrebe mestnega strelišča zgrajen leta 1804, manjši južni del pa leta 1909. Od leta 1876 je bila v poslopju ljudska kuhinja, od zadnje prenove v letih 2004 in 2005 pa v njem deluje Waldorfska šola.

Opis

Dvonadstropno poslopje stoji med Streliško ulico in Lončarsko stezo. Starejši severni del je bil zgrajen leta 1804 kot masivna zidana zgradba. Podkleten je na manjšem severnem delu, poleg pritličja pa ima dve nadstropji in delno izkoriščeno podstrešje. Leta 1909 je bila nad osrednjim delom pritličja (območji B in C na sliki 3) zgrajena dvorana z balkonoma, ki je po višini segala od 1. do 2. nadstropja. V tem letu je bila izvedena sedanja strešna konstrukcija. Leta 1931 pa je bila dvorana preurejena v dve etaži, enako kot na preostalem tlorisu poslopja.

Nosilno konstrukcijo starejšega dela sestavljajo kamniti in opečni zidovi, kamniti stebri v pritličju, opečni stebri v 1. nadstropju in armiranobetonski stebri v 1. nadstropju na območju B-C, ki so bili zgrajeni leta 1931. Stropne konstrukcije nad kletjo in večino pritličja so opečni oboki (slika 4), delno križni, delno čepičasti z vmesnimi loki. Nad 1. in 2. nadstropjem so stropi pretežno leseni, ponekod kombinirani z jeklenimi nosilci, ponekod pa že armirano-betonski, zgrajeni leta 1931.

Novejši del poslopja je bil zgrajen leta 1909. V pretežnem delu tlorisa (območje A na sliki 3) je bila telovadnica, ki je segala od sedanje kleti do vrha sedanjega pritličja, tako da je bila visoka 6 m. V prostor nad telovadnico je segal oder za dvorano in t.i. društvena soba za predgovore. Leta 1931 je bila notranjost tega dela v celoti preurejena in rekonstruirana, tako da je pridobil klet, pritličje in tri nadstropja. Medtem ko ima starejši del streho dvokapnico s slemenom vzdolž Streliške ulice, je streha tega dela pravokotna na ulico.

Nosilno konstrukcijo novejšega dela sestavljajo obodni opečni zidovi, jeklena strešna konstrukcija iz leta 1909 (slika 5) in notranja armiranobetonska konstrukcija (stebri, nosilci in medetažne plošče) iz leta 1931 (sliki 6 in 7).

Strokovne reference in viri

  • Lutman, M. 2003: Pregled in preiskave nosilne konstrukcije ter analiza potresne odpornosti s predlogi potrebnih ukrepov za objekt Ljudska kuhinja v Ljubljani. Elaborat. Ljubljana. [COBISS-ID 982631]
  • Žigon, I. 1931: “Adaptacija prostorov občekoristne stavbne zadruge • Ljudski dom • Poljansko predmestje št.243/3”, situacija, tlorisi kleti in temeljev, pritličja, 1. 2., 3. nadstropja in podstrešja, podolžni rez ter pročelje (M 1:100). Ljubljana.

Avtor zapisa

Marjana Lutman (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Predlog citata

Lutman, M. 2010: Ljudska kuhinja. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/344-ljudska-kuhinja.