S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Politika zasebnosti

Tunjiško gričevje

Uradna oznaka: Tunjiško gričevje
Nahajališče fosilov v terciarnih kamninah v Tunjiškem gričevju

Opis

Na območju Tunjiškega gričevja je zelo veliko paleontoloških zanimivosti, ki so jih že davno opazovali in nekateri tudi zbirali. Med prve ljubitelje nežive narave tega območja in med vsestranske naravoslovce sodi župnik Simon Robič, ki je nekaj let služboval tudi na Šenturški Gori in drugod v okolici Kamnika. Zbral je zelo veliko fosilnih ostankov iz najrazličnejših paleontoloških skupin, med njimi tudi ostanke rakovic, o katerih je Robič (1882) zapisal: "Tretja okamnina je mal rak, podoben rakulji "Cancer brachychelus". Dobil sem jih šest v rujavem peščencu poleg pota od Tunjic do Kamnika. Dva imata še sprednji nogi sè škarjami".

Dotične ostanke rakovic je Robič poslal Aleksandru Bittnerju v določitev. Bittner je kmalu objavil razpravo (1884), v kateri je opisal tunjiško rakovico kot novo vrsto Cancer carniolicus ali "kranjska rakovica". Sto let kasneje je Müller (V: Janssen & Müller, 1984) opisoval miocenske rakovice iz najdišča Ramsel v Belgiji. Naletel je na primerke, ki so takšni kot tunjiški in takšni kot so v najdišču Tasádfö v Romuniji. Po romunskem najdišču rakovic Tasádfö, je Müller preimenoval rod Cancer v rod Tasadia tako, da se danes kranjska rakovica imenuje Tasadia carniolica (Bittner, 1884).

V celoti ohranjenih primerkov kranjske rakovice ni. Večinoma se najde le njen oklep, ki je razmeroma majhen in nizek. Sprednji rob je polkrožen in drobno nazobčan. Zelo značilna je ornamentacija zgornjega dela oklepa, ki sestoji iz številnih različno oblikovanih izboklin. Klešče oziroma škarje so dokaj velike, bolj ploščate in prav tako okrašene z vozličastimi izboklinicami.

V okolici Kamnika je več najdišč z badenijskimi rjavkastimi laporasto peščenimi plastmi, v katerih so bili najdeni ostanki kranjskih rakovic, omenjajo se najdišča Šenturška Gora (Bittner, 1884), okolica Tunjic in ob poti med Tunjicami in Kamnikom (Robič, 1882), (Mikuž in sod., 1998) in (Žalohar & Zevnik, 1998), Košiše pri Kamniku (Rakovec, 1932), dolina Tunjščice (Kühnel, 1933) in še kje. Žalohar in sod. (2010) prikazujejo lepo ohranjen primerek kranjske rakovice, ki je prav tako iz okolice Tunjic. Primerek je iz Robičeve zbirke, shranjene v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Drugod v Sloveniji so primerki kranjske rakovice najdeni v enako starih miocenskih – badenijskih plasteh v kamnolomu Lipovica nad Brišami (Mikuž & Pavšič, 2003) in v kamnolomu Plesko nad Trbovljami (Bittner, 1884), (Križnar, 2009) in (Mikuž, 2010; v tisku).

Primerke vrste Tasadia carniolica (Bittner, 1884) so v tujini našli tudi v miocenskih plasteh Belgije, Nizozemske, Nemčije in Romunije (Janssen & Müller, 1984).

Strokovne reference in viri

  • Bittner, A. 1884: Beiträge zur Kenntniss tertiärer Brachyuren-Faunen.. Denkschr. Akad. Wiss. Wien (1883), mathem.-naturwiss. Cl. 1, 48/2, 15-30, taf. 1-2.. Wien.
  • Janssen, A. W. & Müller, P. 1984: Miocene Decapoda and Mollusca from Ramsel (province of Antwerpen, Belgium), with a new crab genus and a new cephalopod species.. Scripta Geologica, 75, 1-26.. Leiden. [COBISS-ID 26374912]
  • Križnar, M. 2009: Kranjska rakovica (Tasadia carniolica) ponovno odkrita pri Trbovljah.. Proteus (2008/2009), 71/9-10, 427-438.. Ljubljana. [COBISS-ID 7547138]
  • Kühnel, W. 1933: Zur Stratigraphie und tektonik der Tertiär-mulden bei Kamnik (Stein) in Krain.. Prirod. razprave, 2, 61-111.. Ljubljana. [COBISS-ID 181749]
  • Mikuž, V. & Pavšič, J. 2003: "Kranjska rakovica" iz srednjemiocenskih – badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad Brišami.. Geologija, 46/2, 245-250, (Tab. 1).. Ljubljana. [COBISS-ID 228893440]
  • Mikuž, V., Vidrih, R., Pavlovec, R. &. Škedelj Petrič, A. 1998: Seidlova geološka zbirka v Novem mestu. Mineralna bogastva Slovenije, 3. - (2006), 504-505.. Ljubljana. [COBISS-ID 550901]
  • Rakovec, I. 1932: Zur Miozänfauna der Steiner Voralpen.. Prirod. razprave, 2, 233-266.. Ljubljana. [COBISS-ID 181749]
  • Robič, S. 1882: Kratek popis nekaterih gričev in jarkov v vznožji Šenturške gore v geologičnem in paleontologičnem obziru.. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 40, 20, 27-28, 36.. Ljubljana. [COBISS-ID 61764864]
  • Žalohar, J. & Zevnik, J. 1998: Terciarne plasti v okolici Kamnika.. Kamniški zbornik, 14, 96-101.. Kamnik.. [COBISS-ID 11496456]
  • Žalohar, J., Križnar, M., Hitij, T. & Grmšek, E. 2010: Fosili iz okolice Kamnika.. Medobčinski muzej, 1-48.. Kamnik. [COBISS-ID 251229184]

Avtor zapisa

Vasja Mikuž, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Predlog citata

Mikuž, V.; za geologijo, O.; fakulteta, N.; v Ljubljani, U. 2010: Tunjiško gričevje. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem, http://www.dedi.si/dediscina/306-tunjisko-gricevje.

Komentarji

C1769072c700baaf666016c232c0ca3f?s=32&r=pg&d=mm
15. maj 2011, 00:04

Pozdravljeni, zemljevid (oba) prikazuje napačno lokacijo.

25e4b424bc06a79712bbdbe13b8f93bd?s=32&r=pg&d=mm
25. junij 2019, 18:57

Easy Tips To Make Your Internet Business Succeed

A home business can readily result in failure. The recommendations shared here will help you learn how to give your business the eye it must have to be able to thrive.

Make sure you can summarize your organization with just a few choice words. You are able to impress potential clients if you can to explain your company in certain short sentences. This soundbite can also help you develop tips for a good company slogan.

Begin a distinction between work and personal time by developing a set schedule of labor hours. Determine an ending time for each workday. Be sure to schedule sufficient time for your personal loved ones and friends and for your interests.

One reaction you can have to make money from your home would be to give people lessons around the things you're capable of. A lot of people prefer to take private lessons instead of attending a school that costs more and possesses strict schedules. It is possible to teach piano or guitar, or hobbies like knitting. Perhaps you are a sharp photographer. Teaching will make you money.

Get into the habit of making daily goals for your own home based business. Do set goals everyday to be able to accomplish whenever you can, even though things you may not be able to reach. Establish clear boundaries with your family regarding exactly what is work time as well as exactly what is family time.

You should keep your focus set on the future. Try to remember that your past successes are before. Instead, it is important that you give full attention to events which will occur the next day or week. This will ensure you are prepared for all of your upcoming obstacles and opportunities. And, you will find less unwanted surprises.

Protect your business's financial security by setting aside money in an emergency fund. Getting an emergency fund will help cover surprise expenses without causing your company operations to sputter. Should you, replace everything you took out the instant you can, never withdraw money out of your emergency fund unless it really is absolutely necessary, and.

Put in place a fund that you can use in case of emergency, in order to ensure your business' financial security. Doing so ensures you can find no unexpected surprises that will damage your organization. Be careful not to make use of emergency funds unless it can be truly an emergency, however. Replenish the fund the instant you can.

Create an unbiased for your internet business. A great business objective should give you a short description of the business goals and practices of your respective company. If you are asked what your company does, it will be possible to recite your set objective. This can be the best way to focus on your enterprise in the confident yet concise way.

Whenever you receive your sign in the mail, you need to accept it for the bank immediately. Attempt to deposit over a daily or weekly basis. If you don't leave your check laying around, you're more unlikely to get rid of it. To make sure your deposit causes it to be in your account quickly and without hassle, opt for the teller on the ATM machine.

Innovation is crucial regarding a home based business, so keep searching for new ideas. Get yourself ready for the unexpected will assist you to have the ability to face hardships. Try everything you can to keep growing as an individual, and your business should soar.


http://oodygeffen.com/2019/06/19/oody-geffen-8/


oody geffen

Komentiraj