By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Korita Tolminke

Official label: Tolminka - korita
Korita reke Tolminke so pred sotočjem z Zadlaščico, na južnem robu Triglavskega narodnega parka.

Description

Na najnižji točki Triglavskega narodnega parka, približno 180 metrov nad morsko gladino, je reka Tolminka izoblikovala globoka korita z značilnimi prelomi, ki jih vidimo kot gladke navpične ploskve. Voda je v pregradi triasnega apnenca našla razpoko ali prelom in si z vrezovanjem vanj utrla tesno pot v dolino. Vzhodneje si je korita z globinsko erozijo izdolbla tudi reka Zadlaščica. Reki se združita v koritih, kar je še posebej zanimivo, saj je to edino sotočje v koritih na ozemlju Slovenije. Ob koncu vklesane poti po koritih Tolminke se odpre pogled na najožji in najglobji del korit ter na vhod v jamo, ki je zanimiva zaradi izvira termalne vode. Temperatura izvira je okrog 21° C. Ob pronicanju površinske vode skozi apnenec v globino se voda zaradi geotermične energije segreje in se po razpokah ali prelomih dvigne nazaj na površino. V Tolminki in pritoku Zadlaščici se je ohranila soška postrv Salmo trutta marmoratus, endemna vrsta jadranskega porečja, z značilnim marmornim vzorcem, na katerem so v redkih primerih tudi rdeče pike.

Skoraj 60 metrov nad dnom korit Tolminke sta v skalo vklesana cesta in Hudičev most, ki povezujeta vasi Čadrg in Zadlaz - Čadrg s Tolminom. Hudičev most in cesto do vasi le leta 1907 zgradilo tolminsko županstvo. Pred tem je do vasi vodila le ozka steza čez mostiček na dnu korit. V koritih Tolminke in Zadlaščice je urejena turistična pot, opremljena s smerokazi in informativnimi tablami, ki bogatijo doživetje te izjemne naravne vrednote.

References and resources

  • Povž, M., Jesenšek, D., Berrebi, P., Crivelli, A. J. 1996: Soška postrv (Salmo trutta marmoratus, Cuvier 1817): v porečju Soče v Sloveniji : varstveni načrt.. Arles (France): Tour du Valat.. [COBISS-ID 1247788]
  • Simić, M. 1992-1993: Topli izvir in jama s termalno vodo v Tolminskih koritih.. Proteus 55(8), 291–294. Ljubljana. [COBISS-ID 64403200]
  • Šifrer, M. 1955: Dolina Tolminke in Zalašce v pleistocenu.. Geografski zbornik, 3, 253–298. Ljubljana.. [COBISS-ID 14019373]

The author of the record

Gregor Torkar

Citation suggestion

Torkar, G. 2010: Korita Tolminke. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/424-korita-tolminke.

Comments

7e856c796cb7d3a235e3dbe650d2072a?s=32&r=pg&d=mm
06. April 2012, 10:37

kull

Comment