By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Podružnična cerkev sv. Marije v Jakovici

Official label: Jakovica - Kapela Matere božje v Leščevju
Synonyms: Marija v Leševju, kapela Matere Božje v Leševju
Verjetno najmanjša enoladijska romanska cerkev s polkrožno apsido v Sloveniji.

Description

Vas Jakovica se v dokumentih prvič omenja leta 1324, kapela Matere božje pa leta 1526 v popisu kranjskih cerkvenih dragocenosti (čeprav je precej starejša), v naslednjem stoletju jo omenja tudi Valvasor v svojem znamenitem delu Slava vojvodine Kranjske. Kapela stoji na pobočju Jakovškega griča. Ni pravilno orientirana (z vzdolžno osjo je zamaknjena proti severu). Njena posebnost je, da je pravokotna ladja pozidana nad izvirom arteškega studenca, ki naj bi imel zdravilno moč, posebno pri zdravljenju očesnih bolezni. Ker zavzema izvir vso vzhodno polovico ladje, je nad njim kamnit obok, na katerem leži cerkveni tlak. Tipološko spada v pri nas najbolj razširjeno skupino enoladijskih romanskih cerkva pravokotnega tlorisa z ravnim stropom in s polkrožno apsido, ki so v arhitekturnem pogledu običajno precej skromne. Nad fasado stoji zvončnica (tako imenovani zvonik na preslico). Leta 1965 so bile na oboku apside odkrite freske (Kristus med simboli evangelistov: angelom, levom, volom in orlom), ki so jih kasneje prebelili. Gre za slikarije furlanske smeri iz okoli leta 1400 s tipičnimi bordurami iz osemrogeljnih zvezdic in rombov (tako imenovane kozmatske bordure). Na menzi stoji danes le skoraj vseh prvotnih plastik oropan lesen baročni oltarni nastavek majhnih dimenzij (ohranjena je le angelska glavica na sredini predele), v osrednji niši stojita stebriča, okrašena z apliciranim vegetabilno oblikovanim okovjem.

References and resources

  • Höfler, J. 2001: Srednjeveške freske v Sloveniji. III.: Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo Krajino. Ljubljana. [COBISS-ID 113807872]
  • Jenko, M.; Jakopin, P. (ur.) 2009: Planinska dolina: ljudje in kraji ob Unici, 119. Planina pri Rakeku. [COBISS-ID 248387584]
  • Stele, F. 1948: Jakovica pri Planini, kapela Matere Božje. neobjavljeno, tipkopis hrani UIFS ZRC SAZU v Ljubljani.
  • Zadnikar, M. 1982: Romanika v Sloveniji. Tipologija in morfologija sakralne arhitekture. Ljubljana. [COBISS-ID 2129925]

The author of the record

Simona Kermavnar (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Kermavnar, S. 2010: Podružnična cerkev sv. Marije v Jakovici. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/244-podruznicna-cerkev-sv-marije-v-jakovici.