By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Plesnikov brest

Official label: Plesnikov brest
Plesnikov brest raste v ledeniški Logarski dolini.

Description

Plesnikov brest (Ulmus glabra) raste na travniku nasproti Plesnikove domačije v Logarski dolini. Ledinsko ime tega dela doline je Plestje. Verjetno eden najdebelejših brestov pri nas v obsegu meri 415 centimetrov in je visok 27 metrov (Presečnik). Njegova stožčasta krošnja ter deblo sta vitalna in zdrava. Po oceni strokovnjakov je drevo staro 200 let.

Podobno kot Logarjeva lipa tudi Plesnikov brest raste na samem, zato se je drevo lahko široko razraslo. Kot takšno pomembno prispeva k privlačnosti kulturne pokrajine v Logarski dolini.

V osnutku Uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe je predlagano, da se Plesnikov brest zavaruje kot naravni spomenik. Zaradi holandske brestove bolezni so gorski, pa tudi poljski bresti v Sloveniji zelo ogroženi in postajajo vse redkejši. Zato bi bilo prav, da ustrezno poskrbimo in zavarujemo zdrave in odporne osebke, iz katerih moramo vzgojiti zdrave potomce. Sicer se nam lahko zgodi, kot že opozarjata Kotar in Brus, da bosta gorski in poljski brest izginila iz naših gozdov, parkov in drevoredov.

References and resources

  • Kotar, M., Brus, R. 1999: Naše drevesne vrste. Ljubljana. [COBISS-ID 104942336]
  • Presečnik, B. 2001: Seznam naravne dediščine v nazarskem GGO s poudarkom na drevesnih naravnih vrednotah. Pripravniška naloga. Nazarje.

The author of the record

Mateja Šmid Hribar (Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Šmid Hribar, M. 2010: Plesnikov brest. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/266-plesnikov-brest.

Comment