By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Cerkev Marije Zdravja

Official label: Piran - Cerkev Marije Zdravja
Cerkev Marije Zdravja zaznamuje izjemna lokacija, saj je zgrajena na skrajnem zahodnem robu Piranskega polotoka. Pisni viri jo prvič omenjajo v letu 1274, kot cerkev, ki je bila posvečena sv. Klementu.

Description

Cerkev Marije Zdravja je dobila današnjo podobo v letih 1776 in 1777, ko so jo preoblikovali po načrtih piranskega arhitekta Zuane Dongetti-ja. Njen tloris je zasnovan kot vzdolžna pravokotna prostornina s porezanimi vogali na vzhodni strani, medtem ko je v zahodnem delu prezbiterij. Zunanja členitev sten je omejena le na okenske odprtine s kamnitimi okviri in profiliran kamniti portal z rokokojsko kartušo nad preklado portala. Enoladijsko zasnovano notranjost cerkvenega objekta členijo leseni pilastri, ki so z leti najverjetneje nadomestili zidane. V poljih z loki sta nemeščena dva stranska oltarja, ki jih je prav tako kot glavni oltar izklesal piranski kamnosek Gašper Albertini. Bogata je tudi rokokojska štukatura na lesenem in ometanem stropu z osrednjim poljem, v katerem je upodobljena personifikacija Caritas, neznanega avtorja. K cerkvi sodita še dvonadstropna zakristija v jugozahodnem delu zgradbe in današnji okrogli stolp, zgrajen v novogotskih oblikah v letih 1854 in 1855 na mestu zvonika, ki so ga podrli leta 1849.

Kulturni spomenik je ogrožen zaradi pogostih poplav morja, visoke podtalnice in slanih aerosolov, s katerimi vstopajo v stavbno kostrukcijo slane raztopine, iz njih pa v času sušenja kristalizirajo različne soli. Najpogostejša in najbolj obremenjujoča sol v teh okoljih je halit ali kuhinjska sol, ki povzroča močne korozijske poškodbe na gradbenih in dekorativnih materialih, medtem ko stavbna konstrukcija v tem primeru ni ogrožena.

References and resources

  • Golež, M. 2008: Poročilo št. P 488/08 - 420 - 01 - int. K 124/08 o analizi soli iz cerkve Marije Zdravja, Piran. Poročilo. Ljubljana.
  • Golež, M., Lutman, M., Knez, F., soavtorji. 2010: Zaključno poročilo projekta »Cultural Heritage Protection Against flood«, februar 2010. Poročilo. Ljubljana.

The author of the record

Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Golež, M. 2010: Cerkev Marije Zdravja. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/352-cerkev-marije-zdravja.

Comment